^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1908

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 528
- brak danych -
1908

1908 - 1908
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-89
księga rękopis
dobry
128 - brak danych -
410x525 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych; 28.03.2017 r. na s. 27, przy poz. 135, dokonano wzmianki dodatkowej (znak sprawy: NIII.511.1.2017)
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -