^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1908

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 529
- brak danych -
brak daty

1908 - 1908
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1908 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-33
księga rękopis
dobry
60 - brak danych -
245x389 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -