^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1909]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 534
- brak danych -
1909

1909 - 1909
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR Z-90
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
410x550 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -