^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1909

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 535
- brak danych -
brak daty

1909 - 1909
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1909 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-34
księga rękopis
dobry
56 - brak danych -
245x384 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -