^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1910

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 541
- brak danych -
brak daty

1910 - 1910
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR IZ-35
księga rękopis
dobry
80 - brak danych -
245x385 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -