^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1911

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 547
- brak danych -
brak daty

1911 - 1911
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1911 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-36
księga rękopis
dobry
98 - brak danych -
245x380 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -