^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index zgonów osób wyznania mojżeszowego Za rok 1912

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 553
- brak danych -
brak daty

1912 - 1912
polski
[Indeks do księgi zgonów z 1912 r.]
- brak danych - USC IZR IZ-37
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -