^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga I. Akt Stanu Cywilnego obeymująca Akta Zeyscia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1820

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 71
- brak danych -
[1819] 1820

1819 - 1820
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1966, USC IZR Z-11
księga rękopis
dobry
160 - brak danych -
232x352 Tak
całkowicie J-1826
zgony z roku 1816 patrz też 29/1472/45 oraz 29/1472/46; zgony z roku 1817 patrz też 29/1472/50 oraz 29/1472/51; zgony z roku 1818 patrz też 29/1472/56 oraz 29/1472/57; zgony z roku 1819 patrz też 29/1472/61 oraz 29/1472/62 - księgi łączone urodzeń i zgonów
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -