^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Xięga I Obeymująca Akta Zejscia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1821

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 79
- brak danych -
[1820] 1821

1820 - 1821
polski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-12d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 97-103
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -