^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Xięga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie Obeymująca Akta Zeyscia. na Rok 1811

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 8
- brak danych -
[1810] 1811

1810 - 1811
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1925, USC IZR Z-2
księga rękopis
dobry
268 - brak danych -
234x365 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 265-268, także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -