^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza. Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Starozakonnych w Gminie VI X. XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1822

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 85
- brak danych -
[1821] 1822

1821 - 1822
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1974, USC IZR Z-13
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
256x405 Tak
całkowicie J-1828
indeks s. 99-101
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -