^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Starozakonnych w Gminie VI X. XI Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1822

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 86
- brak danych -
[1821] 1822

1821 - 1822
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-13d
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
255x400 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 99-101
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -