^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Zeyscia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na. Rok. 1823

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 93
- brak danych -
[1822] 1823

1822 - 1823
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-14d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 92-94
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -