Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1798 - 1936 [1940]
- brak danych - 1798 - 1915
1878 - 1936
1940 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń 1798-1867, 1874-1915 [1940] (sygn. 29/1472/1, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 25, 26, 32-35, 45, 46, 50, 51, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 101, 102, 108, 109, 115, 116, 122, 123, 129, 130, 136, 137, 143, 144, 150, 151, 158, 159, 163, 169, 170, 176, 177, 183, 184, 190, 191, 197, 198, 204, 205, 211, 212, 218, 219, 225, 226, 232, 233, 239, 240, 246, 247, 253, 254, 260, 261, 267, 268, 274, 275, 281, 282, 288, 289, 297, 298, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 316, 326, 329, 332-334, 340, 346, 352, 358, 365, 371, 377, 384, 390, 393, 398, 404, 410, 416, 422, 428, 434, 440, 446, 452, 458, 464, 470, 476, 482, 488, 494, 499, 505, 512, 518, 524, 530, 536, 542, 548, 554, 560, 566 w tym dublety ksiąg)
Indeksy do akt urodzeń z l. 1861-1875, 1877-1915 (sygn. 29/1472/317, 318, 322, 335, 341, 347, 353, 359, 360, 366, 372, 378, 385, 391, 392, 399, 405, 411, 417, 423, 429, 435, 441, 447, 453, 459, 465, 471, 477, 483, 489, 495, 500, 506, 513, 519, 525, 531, 537, 543, 549, 555, 561, 567)
Akta małżeństw 1798-1914 [1939] (sygn. 29/1472/2, 6, 7, 12-14, 19-22, 27-29, 36-40, 47-49, 52-55, 58-60, 63-65, 68-70, 75-77, 82-84, 89-91, 96-98, 103-105, 110-112, 117-119, 124-126, 131-133, 138-140, 145-147, 152-154, 157, 160, 161, 164-166, 171-173, 178-180, 185-187, 192-194, 199-201, 206-208, 213-215, 220-222, 227-229, 234-236, 241-243, 248-250, 255-257, 262-264, 269-271, 276-278, 283-285, 291-294, 313-315, 330, 336, 342, 348, 354, 361, 367, 373, 379, 381, 386, 394, 400, 406, 412, 418, 424, 430, 436, 442, 448, 454, 460, 466, 472, 478, 484, 490, 496, 501, 507, 508, 514, 520, 526, 532, 538, 544, 550, 556, 562 w tym dublety ksiąg; także zapisy w księdze urodzeń 329)
Indeksy do akt małżeństw z l. 1877-1914 (sygn. 29/1472/337, 343, 349, 355, 362, 368, 374, 380, 387, 395, 401, 407, 413, 419, 425, 431, 437, 443, 449, 455, 461, 467, 473, 479, 485, 491, 502, 509, 515, 521, 527, 533, 539, 545, 551, 557, 563)
Akta zgonów 1798-1808, 1811-1861, 1869-1914 (29/1472/3, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 30, 31, 41-44, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 92, 93, 99, 100, 106, 107, 113, 114, 120, 121, 127, 128, 134, 135, 141, 142, 148, 149, 155, 156, 162, 167, 168, 174, 175, 181, 182, 188, 189, 195, 196, 202, 203, 209, 210, 216, 217, 223, 224, 230, 231, 237, 238, 244, 245, 251, 252, 258, 259, 265, 266, 272, 273, 279, 280, 286, 287, 295, 296, 299, 300, 303, 304, 309, 310, 311, 312, 320, 321, 323-325, 327, 328, 331, 338, 344, 350, 356, 363, 369, 375, 382, 388, 396, 402, 408, 414, 420, 426, 432, 438, 444, 450, 456, 462, 468, 474, 480, 486, 492, 497, 503, 510, 516, 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564 w tym dublety ksiąg; także zapisy w księgach urodzeń: 45, 46, 50, 51, 56, 57, 61, 62)
Indeksy do akt zgonów z l. 1861-1914 (sygn. 29/1472/319, 339, 345, 351, 357, 364, 370, 376, 383, 389, 397, 403, 409, 415, 421, 427, 433, 439, 445, 451, 457, 463, 469, 475, 481, 487, 493, 498, 504, 511, 517, 523, 529, 535, 541, 547, 553, 559, 565)
księga urodzeń, indeks, akta zbiorowe urodzeń 1878-1916 (sygn. 568-571, 576-578),
księgi małżeństw, indeksy, akta zbiorowe małżeństw 1915-1936 (sygn. 572-573, 579-581, 584-585, 588-589, 592-594, 597-598, 601-603, 606-608, 611-613, 616-617, 620-622, 625-626, 629-630, 633-634, 637-638, 641-642, 646-647, 650-652, 656-657, 660-662, 665-667, 671-673),
księgi zgonów, indeksy, akta zbiorowe zgonów 1915-1936 (sygn. 574-575, 582-583, 586-587, 590-591, 595-596, 599-600, 604-605, 609-610, 614-615, 618--619, 623-624, 627-628, 631-632, 635-636, 639-640, 643-645, 648-649, 653-655, 658-659, 663-664, 668-670, 674-675)


Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1472/0/1/5 1811 Geburtsmatrikel 1811 [1817, 1856] 0
29/1472/0/3/9 1811 Sterbregister 1811 [1817, 1856] 0
29/1472/0/2/7 1811. Volum: I. Rożnych Aktów do Aktow Małżeństw Urzędnikowi Stanu Cywilnego dla Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie ustanowionemu, przez Strony Akta zawierające w Roku 1811. składanych [1810] 1811 106
29/1472/0/2/544 1911 Śluby. Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1911 1911 46
29/1472/0/2/313 Akta małżeńskie z roku 1858 [1834, 1837-1839, 1843, 1854-1857] 1858 164
29/1472/0/2/314 Akta małżeńskie z roku 1859 [1831...1858] 1859 [1860] 130
29/1472/0/2/315 Akta małżeńskie z roku 1860 [1835...1859] 1860 264
29/1472/0/2/63 Akta Małzenstwa i Zapowiedzi Gmin VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa dla Starozakonnych [1818] 1819 0
29/1472/0/2/64 Akta Małzenstwa i Zapowiedzi Gmin VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa dla Starozakonnych. w Roku 1819tym 1819 0
29/1472/0/2/12 [Akta] Małżenstw Wyznania Moyżeszowego Rok 1812 [1811] 1812 0
29/1472/0/2/6 Akta Stanu Cywilnego dla osób Wyznania Moyzesowego w Kazimierzu przy Krakowie zamieszkałych przez Stanisława Dudzicza Urzędnika Stanu Cywilnego na. Rok 1811. redagowane. Volumen I. Aktów Małżeństw i Rozwodów z Allegatem 1811 [1810] 1811 0
29/1472/0/2/68 Akta Stanu Cywilnego Księga I. Akt Stanu Cywilnego obeymująca. Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa. na1820. Rok [1819] 1820 0
29/1472/0/2/185 Akta Stanu Cywilnego Księga Ia Obejmująca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów, między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnym Krakowie Na Rok 1837 [1836] 1837 0
29/1472/0/2/110 Akta Stanu Cywilnego Księga Ia Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na Rok 1826 [1825] 1826 0
29/1472/0/1/109 Akta Stanu Cywilnego Księga IIa Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1826 1826 [1845] 0
29/1472/0/1/130 Akta Stanu Cywilnego Księga IIa Obeymuiąca Akta urodzenia, Przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1829 1829 0
29/1472/0/2/111 Akta Stanu Cywilnego Księga IIa Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na Rok 1826 [1825] 1826 0
29/1472/0/3/114 Akta Stanu Cywilnego Księga IIa Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie Na Rok 1826 1826 0
29/1472/0/3/135 Akta Stanu Cywilnego Księga IIa Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na rok 1829 1829 0
29/1472/0/1/151 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga. Obejmuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. na Rok 1832 [1831] 1832 0
29/1472/0/2/165 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obejmuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Mojżeszowego Miasta wolnego Krakowa Na Rok 1834 [1833] 1834 0
29/1472/0/2/172 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obejmująca Akta Zapowiedzi, Małżeństw, i Rozwodów, między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1835 [1834] 1835 0
29/1472/0/2/186 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obejmująca Akta Zapowiedzi Małżenstw i Rozwodów miedzy Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie. Na Rok 1837 [1836] 1837 0
29/1472/0/1/81 Akta Stanu Cywilnego Księga II-ga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. M. W. Krakowa na Rok 1822 [1821] 1822 0
29/1472/0/1/116 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1827 [1826] 1827 81
29/1472/0/1/137 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1830 [1829] 1830 0
29/1472/0/1/158 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga. Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1833 [1832] 1833 0
29/1472/0/1/163 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1834 1834 [1835] 0
29/1472/0/1/177 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie. Na Rok 1836 [1835] 1836 0
29/1472/0/2/83 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. XI Miasta Wolnego Krakowa na Rok: 1822 [1821] 1822 0
29/1472/0/2/179 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw, i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wol: Krakowa Na Rok 1836 [1835] 1836 0
29/1472/0/2/193 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta Wol. Krakowa Na Rok 1838 [1837] 1838 [1839] 0
29/1472/0/2/104 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1825 [1824] 1825 0
29/1472/0/2/139 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa. na Rok 1830 [1829] 1830 0
29/1472/0/2/153 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga. Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na rok 1832 1832 0
29/1472/0/2/160 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow miedzy Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta Wolnego Krakowa Na Rok 1833 1833 [1834] 0
29/1472/0/2/118 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na Rok 1827 [1826] 1827 0
29/1472/0/2/125 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow między osobami wyznania Moyzeszowego w mieście Wolnem Krakowie na Rok 1828 1828 [1829] 0
29/1472/0/2/132 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzenstw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na rok 1829 [1828] 1829 0
29/1472/0/3/86 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Starozakonnych w Gminie VI X. XI Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1822 [1821] 1822 0
29/1472/0/3/121 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1827 [1826] 1827 0
29/1472/0/3/128 [Akta] Stanu Cywilnego Księga IIga [Obey]muiąca Akta Zeyscia [O]sob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie. Na Rok 1828 1828 [1848] 0
29/1472/0/3/142 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1830 [1829] 1830 0
29/1472/0/3/149 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga. Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1831 [1817] 1831 0
29/1472/0/3/156 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na rok 1832 [1831] 1832 0
29/1472/0/3/162 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1833 [1832] 1833 0
29/1472/0/3/182 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1836 [1835] 1836 0
29/1472/0/3/189 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1837 [1836] 1837 0
29/1472/0/3/196 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1838 [1837] 1838 0
29/1472/0/2/200 Akta Stanu Cywilnego księga IIga Obeymuiąca Wpisy Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie Na 1839. Rok [1838] 1839 0
29/1472/0/1/88 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. M: W: Krakowa na Rok 1823 [1822] 1823 0
29/1472/0/1/95 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie wolnem Krakowie na Rok 1824 [1823] 1824 [1843-1844] 0
29/1472/0/2/90 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Zapowiedzi Małżenstw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. XI. Miasta Wolnego Krakowa na Rok. 1823 [1822] 1823 0
29/1472/0/2/97 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzeństw. i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1824 [1823] 1824 0
29/1472/0/3/93 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Zeyscia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na. Rok. 1823 [1822] 1823 0
29/1472/0/3/100 Akta Stanu Cywilnego Księga II-ga Obeymująca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie wolnem Krakowie na Rok 1824 [1823] 1824 0
29/1472/0/1/170 Akta Stanu Cywilnego Księga II Obejmująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1835 1835 0
29/1472/0/3/175 Akta Stanu Cywilnego Księga II Obejmująca Akta Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na rok 1835 [1834] 1835 0
29/1472/0/1/74 Akta Stanu Cywilnego Księga II. Obeymuiąca Akta Urodzenia przyznania i Przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X XI M.W. Krakowa na Rok 1821 [1820] 1821 [1841] 0
29/1472/0/1/102 Akta Stanu Cywilnego Księga II. Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania. Moyzeszowego w Mieście wolnem Krakowie. na Rok 1825 [1824] 1825 [1844, 1846] 0
29/1472/0/1/123 Akta Stanu Cywilnego Księga II Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1828 1828 [1847] 0
29/1472/0/1/144 Akta Stanu Cywilnego Księga II Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na rok 1831 [1830] 1831 [1832] 0
29/1472/0/2/146 Akta Stanu Cywilnego Księga II Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1831 [1830] 1831 0
29/1472/0/2/69 Akta Stanu Cywilnego Księga II. Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. i XI Miasta Wolnego Krakowa. na 1820. Rok [1819] 1820 0
29/1472/0/2/76 Akta Stanu Cywilnego Księga II. Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. XI Miasta Wolnego. Krakowa na Rok 1821 [1820] 1821 0
29/1472/0/3/107 Akta Stanu Cywilnego Księga IIsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie wolnem Krakowie na Rok 1825 [1824] 1825 0
29/1472/0/1/80 Akta Stanu Cywilnego Księga I. Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Starozakonnych w Gminie VI X XI. M. W. Krakowa na Rok 1822gi [1821] 1822 0
29/1472/0/1/143 Akta Stanu Cywilnego Księga I Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1831 [1830] 1831 [1854] 0
29/1472/0/3/106 Akta Stanu Cywilnego. Księga I Obeymuiąca Akta Zeyścia. Osob Wyznania Moyzeszowego. w Miescie Wolnem Krakowie. na Rok 1825 [1824] 1825 0
29/1472/0/3/148 Akta Stanu Cywilnego Księga I Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie. na Rok 1831 1831 0
29/1472/0/1/73 Akta Stanu Cywilnego Księga I. Obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. M. W. Krakowa na Rok 1821 [1820] 1821 0
29/1472/0/2/75 Akta Stanu Cywilnego Księga I. Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. i XI Miasta Wolnego Krakowa na Rok 1821 [1820] 1821 0
29/1472/0/2/164 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obejmuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Mojżeszowego Miasta wolnego Krakowa Na Rok. 1834 [1833] 1834 0
29/1472/0/1/101 Akta Stanu Cywilnego. Księga. Isza. Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego, w Miescie wolnem Krakowie. na. Rok. 1825 [1824] 1825 0
29/1472/0/1/108 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie Na Rok 1826 1826 0
29/1472/0/1/115 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyżeszowego [...] w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1827 [1826] 1827 0
29/1472/0/1/122 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1828 1828 0
29/1472/0/1/129 Akta Stanu Cywilnego Księga I-sza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1829 1829 0
29/1472/0/1/176 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza. Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1836 [1835] 1836 0
29/1472/0/1/157 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Mieście [Wolnym] Krakowie Na Rok 1833 [1832] 1833 0
29/1472/0/2/82 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów. między Osobami Starozakonnemi Gminy VI X. i XI Miasta Wolnego Krakowa. na Rok 1822 [1821] 1822 0
29/1472/0/2/178 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wol: Krakowa Na Rok 1836 [1835] 1836 [1837] 0
29/1472/0/2/103 Akta Stanu Cywilnego Księga. Isza. Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów. między Osobami Wyznania Moyzeszowego M. W. K. na Rok. 1825 [1824] 1825 0
29/1472/0/2/117 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na Rok 1827 [1826] 1827 0
29/1472/0/2/124 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow. między Osobami wyznania Moyzeszowego w miescie Wolnem Krakowie na Rok. 1828 1828 [1829] 0
29/1472/0/2/131 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na rok 1829 [1828] 1829 0
29/1472/0/3/85 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza. Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Starozakonnych w Gminie VI X. XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1822 [1821] 1822 0
29/1472/0/3/113 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie Na Rok 1826 [1825] 1826 0
29/1472/0/3/120 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyscia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1827 1827 0
29/1472/0/3/127 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyscia Osob Wyznania Moyzeszowego w miescie Wolnem Krakowie na rok 1828 1828 0
29/1472/0/3/134 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na rok 1829 1829 0
29/1472/0/3/167 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie Na Rok 1834 [1833] 1834 0
29/1472/0/3/181 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1836 [1835] 1836 0
29/1472/0/1/197 Akta Stanu Cywilnego Księga I.sza. Obeymuiąca Wpisy Urodzenia Przyznania y Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie. na Rok 1839. rok [1838] 1839 0
29/1472/0/1/87 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. M: W: Krakowa na Rok 1823 [1822] 1823 0
29/1472/0/1/94 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie wolnem Krakowie na Rok 1824 [1823] 1824 0
29/1472/0/2/89 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzenstw i Rozwodow między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. i XI Miasta Wolnego Krakowa. na. Rok 1823 [1822] 1823 0
29/1472/0/2/96 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1824 [1823] 1824 0
29/1472/0/3/92 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymująca Akta Zeyścia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1823 [1822] 1823 0
29/1472/0/3/99 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymująca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie wolnem Krakowie na Rok 1824 [1823] 1824 0
29/1472/0/1/169 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obejmująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1835 1835 0
29/1472/0/2/171 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obejmująca Akta Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów, między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1835 [1834] 1835 [1836] 0
29/1472/0/3/174 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obejmująca Akta Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na rok 1835 [1834] 1835 0
29/1472/0/1/136 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób. Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok. 1830 [1829] 1830 0
29/1472/0/1/183 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1837 1837 0
29/1472/0/1/190 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie. Na Rok 1838 [1837] 1838 0
29/1472/0/2/192 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza. Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta Wol. Krakowa. Na Rok 1838 [1837] 1838 [1839, 1920, 1937, 1939] 0
29/1472/0/2/138 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1830 [1829] 1830 0
29/1472/0/2/145 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1831 [1830] 1831 [1832] 0
29/1472/0/2/152 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na rok 1832 1832 [1833] 0
29/1472/0/2/159 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta Wolnego Krakowa. Na Rok 1833 1833 [1834] 0
29/1472/0/3/141 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1830 [1829] 1830 0
29/1472/0/3/155 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na rok 1832 [1831] 1832 0
29/1472/0/3/188 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1837 [1836] 1837 0
29/1472/0/3/195 Akta Stanu Cywilnego Ksiega Iwsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1838 [1837] 1838 0
29/1472/0/2/22 Akta Stanu Cywilnego to iest Akta i inne Dokumenta do Aktów małzeństw z Roku 1813. należące z Gminy Osob Wyznania Moyzesowego [1812] 1813 181
29/1472/0/3/79 Akta Stanu Cywilnego Xięga I Obeymująca Akta Zejscia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1821 [1820] 1821 0
29/1472/0/3/78 Akta Stanu Cywilnego Xięga I. Obeymująca Akta Zeyscia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. Miasta Wolnego Krakowa. zamieszkałych na Rok 1821 [1820] 1821 0
29/1472/0/1/62 Akta Urodzenia i Zeyscia Gminy VI. X. i XI. M. W Krakowa dla Starozakonnych Land I Rok 1819 [1818] 1819 0
29/1472/0/1/61 Akta Urodzenia i Zeyscia Gminy VI. X. i XI. M.W. Krakowa. dla Starozakonnych Rok 1819 [1818] 1819 0
29/1472/0/1/10 [Akta] Urodzin Wyznania Moyżeszowego 1812 R 1812 [1834?] 0
29/1472/0/2/651 Akta zbiorowe - akty małżeństw z roku 1932 1932 0
29/1472/0/3/654 Akta zbiorowe - akty zgonów z roku 1932 1932 0
29/1472/0/2/593 Akta zbiorowe do księgi małżeństw z roku 1919 1919 0
29/1472/0/2/602 Akta zbiorowe do księgi małżeństw z roku 1921 1921 0
29/1472/0/2/607 Akta zbiorowe do księgi małżeństw z roku 1922 1922 0
29/1472/0/2/621 Akta zbiorowe do księgi małżeństw z roku 1925 1925 0
29/1472/0/2/661 Akta zbiorowe do księgi małżeństw z roku 1934 1934 0
29/1472/0/2/666 Akta zbiorowe do księgi małżeństw z roku 1935 1935 0
29/1472/0/2/672 Akta zbiorowe do księgi małżeństw z roku 1936 1936 0
29/1472/0/1/568 Akta zbiorowe do księgi urodzeń z lat 1878-1912 1878, 1880-1893, 1896, 1901, 1903-1904, 1906-1910 0
29/1472/0/1/569 Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1913 1913 0
29/1472/0/1/577 Akta zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1916 1916 0
29/1472/0/3/644 Akta zbiorowe do księgi zgonów z 1930 roku 1930 0
29/1472/0/3/669 Akta zbiorowe do księgi zgonów z roku 1935 1935 0
29/1472/0/3/15 [Akta] Zeyscia Wyznania Moyżeszowego Rok 1812 [1811] 1812 0
29/1472/0/2/14 Akta Znania Wywody słówne i rozne Dokumenta do Aktów małzenstw z Roku 1812. nalezące Gminy Osob Wyznania Moyzesowego na Kazmirzu przy Krakowie [1811] 1812 181
29/1472/0/2/29 Akta Znania, Wywody słowne i rozne Dokumenta do Aktów Małżeństw z Roku 1814. należące Gminy Osob Wyznania Moyzesowego na Kazmirzu [1813] 1814 199
29/1472/0/2/40 Akta Znania z Roku 1815_ Dołączone do Aktow Stanu Cywilnego Gminy Wyznania Moyzesowego a fol: 1. ad fol 70. inclusive 1815 104
29/1472/0/2/52 Akt Małzenstwa i Zapowiedzi Xięga I. dla Gmin X. i XI Miasta Wolnego Krakowa na Rok 1817 1817 0
29/1472/0/2/53 Akt Małzeństwa i Zapowiedzi Xięga II. dla Gmin X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa. na Rok 1817 [1816] 1817 0
29/1472/0/3/203 Aktów Stanu Cywilnego _ . Księga IIga. Obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie Na 1839. Rok [1838] 1839 0
29/1472/0/2/235 Aktów Stanu Cywilnego księga IIga. Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw, i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie, obeymuiąca. Na 1844 Rok [1843] 1844 [1846] 0
29/1472/0/2/199 Aktów Stanu Cywilnego Księga I.sza Obeymuiąca Wpisy Zapowiedzi Małżeństw y Rozwodow między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie Na 1839. Rok [1838] 1839 0
29/1472/0/3/202 Aktów Stanu Cywilnego Ksiega I.sza. Obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego. w Wolnem Mieście rakowie Na 1839.go Rok [1838] 1839 0
29/1472/0/2/234 Aktów Stanu Cywilnego księga Isza Wpisy Zapowiedzi, Małżenstw i Rozwodów między osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca. Na 1844 Rok [1843] 1844 [1846] 0
29/1472/0/1/253 Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca księga Isza Na 1847. Rok [1846] 1847 [1848-1849] 0
29/1472/0/1/247 Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wielkim Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca księga IIga. 1846ty Rok [1845] 1846 [1847] 0
29/1472/0/1/239 Aktów Stanu Cywilnego. Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca. księga Ia: Na 1845. Rok [1844] 1845 [1846-1847, 1915] 0
29/1472/0/1/246 Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca. księga Isza Na 1846. Rok [1845] 1846 [1847, 1889] 0
29/1472/0/2/248 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca księga Ia na 1846 Rok [1845] 1846 [1847] 0
29/1472/0/2/249 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca księga IIa na 1846 rok [1845] 1846 [1847-1848] 0
29/1472/0/2/241 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw, i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca, księga I. Na 1845. Rok [1844] 1845 [1846] 0
29/1472/0/2/242 Aktow Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie zawieraiąca księga IIga.: Na 1845. Rok [1844] 1845 [1846] 0
29/1472/0/3/259 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Krakowie. zmarłych obeymuiąca Księga IIga na Rok 1847 1847 [1848-1849] 0
29/1472/0/3/258 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obeymuiąca księga Isza na Rok 1847 1847 [1848-1849] 0
29/1472/0/3/251 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca Księga Ia na 1846 Rok 1846 [1847] 0
29/1472/0/3/252 Aktów Stanu Cywilnego. Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca Księga IIa na 1846 Rok [1845] 1846 [1847-1848] 0
29/1472/0/2/256 Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Moyzeszowego w Miescie Krakowie Wyznania Wpisy obeymuiąca księga IIga na Rok 1847 [1846] 1847 [1848] 0
29/1472/0/2/255 Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów między Osobami Moyżeszowego w Miescie Krakowie wyznania, wpisy obeymuiąca. księga Isza. Na 1847 Rok [1846] 1847 [1848] 0
29/1472/0/2/612 Akty zbiorowe do księgi małżeństw z roku 1923 1923 0
29/1472/0/1/570 Akty zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1914 1914 0
29/1472/0/1/571 Akty zbiorowe do księgi urodzeń z roku 1915 1915 0
29/1472/0/2/293 [Alegata do akt małżeństw 1853 r.] [1827...1852] 1853 [1855, 1860] 242
29/1472/0/2/49 [Alegata do akt małżeństw z 1816 r.] 1816 76
29/1472/0/2/54 [Alegata do akt małżeństw z 1817 r.] [1816] 1817 128
29/1472/0/2/65 [Alegata do akt małżeństw z 1819 r.] [1818] 1819 273
29/1472/0/2/70 [Alegata do akt małżeństw z 1820 r.] [1818-1819] 1820 230
29/1472/0/2/77 [Alegata do akt małżeństw z 1821 r.] [1817, 1820] 1821 [1822] 281
29/1472/0/2/84 [Alegata do akt małżeństw z 1822 r.] [1821] 1822 406
29/1472/0/2/91 [Alegata do akt małżeństw z 1823 r.] [1822] 1823 374
29/1472/0/2/98 [Alegata do akt małżeństw z 1824 r.] [1822-1823] 1824 554
29/1472/0/2/105 [Alegata do akt małżeństw z 1825 r.] [1823-1824] 1825 635
29/1472/0/2/112 [Alegata do akt małżeństw z 1826 r.] [1820-1821, 1823-1825] 1826 696
29/1472/0/2/119 [Alegata do akt małżeństw z 1827 r.] [1823, 1825-1826] 1827 719
29/1472/0/2/126 [Alegata do akt małżeństw z 1828 r.] [1826-1827] 1828 609
29/1472/0/2/133 [Alegata do akt małżeństw z 1829 r.] [1826, 1828] 1829 [1847] 867
29/1472/0/2/140 [Alegata do akt małżeństw z 1830 r.] [1827-1829] 1830 734
29/1472/0/2/147 [Alegata do akt małżeństw z 1831 r.] [1816, 1829-1830] 1831 [1832, 1836, 1852] 899
29/1472/0/2/154 [Alegata do akt małżeństw z 1832 r.] [1825, 1829-1831] 1832 [1838] 1472
29/1472/0/2/161 [Alegata do akt małżeństw z 1833 r.] [1824-1827, 1829-1832] 1833 [1836, 1838] 1825
29/1472/0/2/166 [Alegata do akt małżeństw z 1834 r.] [1832-1833] 1834 1497
29/1472/0/2/173 [Alegata do akt małżeństw z 1835 r.] [1829, 1833-1834] 1835 1109
29/1472/0/2/180 [Alegata do akt małżeństw z 1836 r.] [1823, 1832-1835] 1836 1078
29/1472/0/2/187 [Alegata do akt małżeństw z 1837 r.] [1827, 1829, 1832-1833, 1835-1836] 1837 1214
29/1472/0/2/194 [Alegata do akt małżeństw z 1838 r.] [1828, 1833-1837] 1838 683
29/1472/0/2/201 [Alegata do akt małżeństw z 1839 r.] [1835, 1837-1838] 1839 499
29/1472/0/2/208 [Alegata do akt małżeństw z 1840 r.] [1825, 1833, 1835, 1837-1839] 1840 768
29/1472/0/2/215 [Alegata do akt małżeństw z 1841 r.] [1835-1840] 1841 802
29/1472/0/2/222 [Alegata do akt małżeństw z 1842 r.] [1834-1841] 1842 595
29/1472/0/2/229 [Alegata do akt małżeństw z 1843 r.] [1832, 1834-1842] 1843 583
29/1472/0/2/236 [Alegata do akt małżeństw z 1844 r.] [1819, 1835-1843] 1844 815
29/1472/0/2/243 [Alegata do akt małżeństw z 1845 r.] [1834-1838, 1840-1844] 1845 354
29/1472/0/2/250 [Alegata do akt małżeństw z 1846 r.] [1833-1834, 1836-1845] 1846 369
29/1472/0/2/257 [Alegata do akt małżeństw z 1847 r.] [1835-1836, 1838, 1840-1846] 1847 494
29/1472/0/2/264 [Alegata do akt małżeństw z 1848 r.] [1834, 1839-1847] 1848 [1849] 221
29/1472/0/2/271 [Alegata do akt małżeństw z 1849 r.] [1828...1848] 1849 224
29/1472/0/2/278 [Alegata do akt małżeństw z 1850 r.] [1829...1849] 1850 [1856] 197
29/1472/0/2/285 [Alegata do akt małżeństw z 1851 r.] [1837...1850] 1851 [1852] 273
29/1472/0/2/292 [Alegata do akt małżeństw z 1852 r.] [1838, 1841-1843, 1850-1851] 1852 72
29/1472/0/2/381 [Alegata do aktów małżeństw z 1884 r.] [1842...1883] 1884 488
29/1472/0/2/60 Allegata do Aktow Małzenstwa w Roku 1818 w Gminie VI. X. I XI. Miasta Wolnego Krakowa nastąpionych [1817] 1818 183
29/1472/0/1/308 Band 45 b. Duplikat Ksiąg metrykalnych izraelickich z roku 1855-1859 [1854] 1855-1859 [1912...1938] 104
29/1472/0/3/311 Band 45. Sterbefälle 1855 & 1856:1857. 1858. 1859: 1855-1861 [1881] 84
29/1472/0/3/312 Band 45. Sterbefälle […] 1855. bis 1861 1855-1861 0
29/1472/0/3/325 Duplicat der für die Krakauer Jsraeliten Gemeinde in Jahre 1873 geführten Sterbe Matrik 1873 0
29/1472/0/3/328 Duplicat der Sterbe Matrik der Jsraeliten Gemainde in Krakau 1875 1875-1876 0
29/1472/0/3/320 Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1869 Jsraeliten Gemeinde Krakau 1869 0
29/1472/0/3/321 Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1870 Jsraeliten Gemeinde Krakau 1870 0
29/1472/0/3/323 Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1871 Jsraeliten Gemeinde Krakau 1871 0
29/1472/0/3/324 Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1872 Jsraeliten Gemeinde Krakau 1872 0
29/1472/0/3/327 Duplicat der Sterbe Matriken 1874. Jsraeliten Gemainde Krakau 1874 0
29/1472/0/1/4 FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Akta Stanu Cywilnego. Gminy Kaźmierza przy Krakowie przez Urzędnika Stanu Cywilnego. Ur. Stanisława Dudzicz, dla Osób Wyznania Moyzesowego tamże zamieszkałych w Roku 1811. redagowane Volum I. Akta Urodzenia [1810] 1811 0
29/1472/0/1/17 FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie Obeymująca Akta Urodzenia z Roku 1813 [1812] 1813 0
29/1472/0/2/19 FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego. w Kazmierzu przy Krakowie Obeymująca Akta Zapowiedzi z Roku 1813 1813 0
29/1472/0/3/23 FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie Obeymująca Akta Zeyscia. Z Roku 1813 [1812] 1813 0
29/1472/0/2/20 FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie zamieszkałych Obeymująca Akta Małżenstw z Roku 1813 1813 0
29/1472/0/3/8 FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Xięga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie Obeymująca Akta Zeyscia. na Rok 1811 [1810] 1811 0
29/1472/0/1/1 Geburtsbuch für der kasimirer Judengem 1798.-ANNO-1809 1798-1809 [1822] 0
29/1472/0/1/318 GeburtsFälle Indeks od 1/7 1867 do 8/2 1871 Krakau brak daty 98
29/1472/0/1/334 II Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r 1877 81
29/1472/0/1/333 II Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r 1877 103
29/1472/0/1/332 I Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r 1877 82
29/1472/0/1/555 [Indeks do księgi urodzeń z 1913 r.] brak daty 39
29/1472/0/1/567 [Indeks do księgi urodzeń z 1915 r.] brak daty 0
29/1472/0/3/481 [Indeks do księgi zgonów z 1900 r.] brak daty 28
29/1472/0/3/487 [Indeks do księgi zgonów z 1901 r.] brak daty 29
29/1472/0/3/493 [Indeks do księgi zgonów z 1902 r.] brak daty 29
29/1472/0/3/565 Indeks śmierci na rok 1914 brak daty 35
29/1472/0/3/559 Indeks śmierci osób wyznania mojżeszowego na rok 1913 brak daty 35
29/1472/0/1/317 Indeks urodzin 1861-1867 Krakau brak daty 113
29/1472/0/1/561 Indeks urodzin 1914 rok brak daty 40
29/1472/0/1/322 Index Geburtsfälle 8/2 1871-31/12 1875 Krakau brak daty 0
29/1472/0/1/360 Index wpisów urodzin osob wyznania mojżeszowego od roku 1881 do 1885 brak daty 74
29/1472/0/1/392 Index wpisów urodzin osob wyznania mojżeszowego od roku 1886 do 1890 brak daty 121
29/1472/0/3/319 Index wpisów zejścia od roku 1861 do 1876 Krakau brak daty 101
29/1472/0/3/409 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1888 brak daty 0
29/1472/0/3/415 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1889 brak daty 0
29/1472/0/3/421 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1890 brak daty 28
29/1472/0/3/427 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1891 brak daty 27
29/1472/0/3/433 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1892 brak daty 27
29/1472/0/3/439 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1893 brak daty 27
29/1472/0/3/445 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1894 brak daty 29
29/1472/0/3/451 Index wpisów zejscia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1895 brak daty 28
29/1472/0/3/457 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1896 brak daty 28
29/1472/0/3/463 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1897 brak daty 27
29/1472/0/3/475 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1898 brak daty 27
29/1472/0/3/469 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1898 brak daty 33
29/1472/0/3/498 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1903 brak daty 29
29/1472/0/3/504 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1904 brak daty 28
29/1472/0/3/511 Index wpisów zejscia osób wyznania mojżeszowego na rok 1905 brak daty 27
29/1472/0/3/523 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1907 brak daty 28
29/1472/0/3/529 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1908 brak daty 28
29/1472/0/3/535 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1909 brak daty 28
29/1472/0/3/541 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1910 brak daty 28
29/1472/0/3/547 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego na rok 1911 brak daty 37
29/1472/0/3/339 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1877 brak daty 32
29/1472/0/3/345 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1878 brak daty 27
29/1472/0/3/351 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1879 brak daty 0
29/1472/0/3/357 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1880 brak daty 0
29/1472/0/3/364 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1881 brak daty 0
29/1472/0/3/370 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1882 brak daty 0
29/1472/0/3/376 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego Rok 1883 brak daty 0
29/1472/0/3/383 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1884 brak daty 0
29/1472/0/3/389 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1885 brak daty 0
29/1472/0/3/397 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1886 brak daty 0
29/1472/0/3/403 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1887 brak daty 0
29/1472/0/3/553 Index zgonów osób wyznania mojżeszowego Za rok 1912 brak daty 35
29/1472/0/3/517 Index zgonów osób wyznan. mojżesz za r. 1906 brak daty 35
29/1472/0/1/51 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia i zejścia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1817 [1816] 1817 [1841, 1844] 0
29/1472/0/1/57 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia i zejścia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1818 [1817] 1818 0
29/1472/0/1/150 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1832 [1831] 1832 0
29/1472/0/1/184 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1837 1837 0
29/1472/0/1/191 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1838 [1837] 1838 0
29/1472/0/1/198 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1839 [1838] 1839 0
29/1472/0/1/204 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1840 [1839] 1840 [1841] 0
29/1472/0/1/218 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1842 1842 0
29/1472/0/1/225 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1843 [1842] 1843 [1844-1845] 0
29/1472/0/1/254 Księga aktow stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1847 [1846] 1847 [1848-1849] 0
29/1472/0/1/267 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1849 [1848] 1849 [1850] 0
29/1472/0/1/275 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1850 [1849] 1850 [1851, 1869] 0
29/1472/0/1/282 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1851 [1850] 1851 [1852, 1909] 0
29/1472/0/1/289 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1852 [1851] 1852 [1878, 1895, 1908] 0
29/1472/0/1/297 Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1853 [1852] 1853 [1854, 1883, 1889, 1894, 1908] 0
29/1472/0/1/25 Księga Aktow Urodzenia Gminy Wyznania Moyzeszowego. Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie na Rok 1814 1814 0
29/1472/0/1/26 Księga Aktów Urodzenia Gminy Wyznania Moyzeszowego Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie Na Rok 1814 1814 [1817] 0
29/1472/0/1/18 Księga Aktów Urodzenia, Przyznania y Przysposobienia Gmin Wyznania Moyzeszowego utrzymywana przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1813 [1812] 1813 [1817] 0
29/1472/0/1/11 Księga Aktów Urodzenia Przyznania y Przysposobienia w Gminach Wyznania Moyzeszowego prowadzona przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1812tym [1811] 1812 0
29/1472/0/2/21 Księga Aktów Zapowiedzi Małżeństwa y Rozwodów Gmin Wyznania Moyzeszowego utrzymywana przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1813 [1812] 1813 [1817] 0
29/1472/0/2/13 Księga Aktów Zapowiedzi Małżeństwa y Rozwodów w Gminach Wyznania Moyzeszowego prowadzona przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1812tym [1811] 1812 [1817] 0
29/1472/0/2/27 Księga Aktow Zapowiedzi Małzenstw i Rozwodow. Gminy Wyznania Moyzeszowego. Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie na Rok 1814 1814 0
29/1472/0/2/28 Księga Aktow Zapowiedzi Małzenstw y Rozwodow Gminy Wyznania Moyżeszowego Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie na Rok. 1814 1814 [1817] 0
29/1472/0/3/31 Księga Aktów Zeyścia Gmin Wyznania Moyzeszowego Synagogi Kazmirskiey przy Krakowie w Roku 1814 1814 0
29/1472/0/3/24 Księga Aktów Zeyśćia Gmin Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnym Krakowie utrzymywana przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1813tym [1812] 1813 [1817] 0
29/1472/0/3/16 Księga Aktów Zeyścia w Gminach Wyznania Moyzeszowego prowadzona przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1812 [1811] 1812 [1817] 0
29/1472/0/2/206 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta Wolnego Krakowa na Rok 1840 [1839] 1840 [1841] 0
29/1472/0/3/209 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zeyscia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na Rok 1840 [1839] 1840 [1841] 0
29/1472/0/1/211 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego obeymuiąca Wpisy Urodzenia przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841 [1840] 1841 [1842] 0
29/1472/0/2/213 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Wpisy Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Mieście Krakowie na Rok 1841 [1840] 1841 [1842] 0
29/1472/0/3/216 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841 [1840] 1841 [1842] 0
29/1472/0/1/281 Księga Ia Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1851 [1850] 1851 [1852] 0
29/1472/0/1/301 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1854 [1853] 1854 [1855] 0
29/1472/0/1/305 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1855 [1854] 1855 [1898] 0
29/1472/0/2/283 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Wpisy, Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie w sobie obejmująca na 1851 Rok [1850] 1851 [1852] 0
29/1472/0/2/276 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie w sobie obejmująca na Rok 1850 [1849] 1850 [1851] 0
29/1472/0/3/286 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1851 [1850] 1851 [1852] 0
29/1472/0/3/303 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Zejscia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1854 [1853] 1854 [1855] 0
29/1472/0/2/227 Księga I Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw, i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie, obeymuiąca. Na 1843ci Rok [1842] 1843 [1844] 0
29/1472/0/2/207 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta Wolnego Krakowa na Rok 1840 [1839] 1840 [1841] 0
29/1472/0/3/210 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1840 [1839] 1840 0
29/1472/0/2/214 Księga II-a Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Wpisy Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841 [1840] 1841 [1842] 0
29/1472/0/3/217 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841y [1840] 1841 [1842] 0
29/1472/0/1/306 Księga IIa Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia, przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Mojżeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1855 [1854] 1855 [1898, 1936] 0
29/1472/0/2/284 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie w sobie obejmująca na 1851. Rok [1850] 1851 [1852] 0
29/1472/0/3/309 Księga IIa Aktow Stanu Cywilnego Wpisy Zejścia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obejmująca na Rok 1855 1855 123
29/1472/0/3/296 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obejmująca na Rok 1852 [1851] 1852 [1853] 0
29/1472/0/3/287 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Zejscia Osób Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie Zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1851 [1850] 1851 [1852] 0
29/1472/0/3/304 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1854 [1853] 1854 [1855] 0
29/1472/0/1/205 Księga II Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na Rok 1840 [1839] 1840 0
29/1472/0/1/302 Księga II Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia, przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie Urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1854 [1853] 1854 [1855...1939] 0
29/1472/0/3/72 Księga II Akt Stanu Cywilnego obeymuiąca Akta Zeyśćia osób Starozakonnych w Gmi: VItey Xtey XItey M. W. Krakowa zamieszkałych. na rok 1820 1820 0
29/1472/0/3/42 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Starozakonnych na Kazimierzu przy Krakowie zamieszkałych obeymuiąca Akta Zeyśćia. na Rok 1815 1815 [1817] 0
29/1472/0/1/212 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego obeymuiąca Wpisy Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841 1841 [1842, 1921, 1929] 0
29/1472/0/1/298 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie urodzonych obejmująca na Rok 1853 [1852] 1853 [1854] 0
29/1472/0/1/261 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych obeymuiąca na Rok 1848smy [1847] 1848 [1849] 0
29/1472/0/1/268 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie zawieraiąca n Rok 1849 [1848] 1849 [1950] 0
29/1472/0/1/226 księga IIga. Aktów stanu Cywilnego Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca. Na 1843. Rok [1842] 1843 [1844] 0
29/1472/0/2/277 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie w sobie obejmująca na Rok 1850 [1849] 1850 [1851] 0
29/1472/0/2/291 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie w sobie obejmująca. na Rok 1852 [1851] 1852 0
29/1472/0/2/228 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów między osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie, obeymuiąca. Na Rok 1843ci Rok [1842] 1843 [1844-1845] 0
29/1472/0/3/273 Księga IIga Aktow Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie Zmarłych obeymuiąca na Rok 1849 1849 [1850] 0
29/1472/0/2/263 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie Wpisy obeymuiąca na Rok 1848 [1847] 1848 [1849] 0
29/1472/0/2/270 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zawartych i ogłoszonych. na Rok 1849ty [1848] 1849 [1850] 0
29/1472/0/3/300 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1853 [1852] 1853 [1854] 0
29/1472/0/3/266 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1848smy [1847] 1848 [1849] 0
29/1472/0/3/280 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1850ty [1849] 1850 [1851] 0
29/1472/0/1/67 Księga IIga Akt Stanu Cywilnego obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób w Gmi: VI X XItey M.W. Krakowa zamieszkałych Starozakonnych. Land I. na Rok 1820 [1819] 1820 0
29/1472/0/1/46 Księga IIga Akt Stanu Cywilnego w Gminach Miasta Wolnego Krakowa dla Starozakonnych Obeymuiąca Akta Urodzenia y Zeyścia w Roku 1816tym 1816 0
29/1472/0/1/219 Księga IIga. Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Urodzenia _ Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie zawierająca. Na 1842gi Rok 1842 0
29/1472/0/2/221 Księga IIga Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów, między Osobami Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie zawieraiąca. Na 1842gi. Rok 1842 [1843] 0
29/1472/0/3/224 Księga IIga Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca na 1842 rok 1842 [1843] 0
29/1472/0/1/32 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Gminy Starozakonnych na Kazimierzu przy Krakowie zamieszkałych obeymuiąca Akta Urodzenia. na Rok 1815 1815 [1817, 1843] 0
29/1472/0/1/288 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie urodzonych obejmująca. na Rok 1852 1852 0
29/1472/0/1/260 Księga Isza Aktow Stanu Cywilnego urodzenia, przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Mieście Krakowie urodzonych obeymuiąca na Rok 1848smy [1847] 1848 [1849, 1881, 1889, 1910, 1912] 0
29/1472/0/1/274 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych obeymuiąca na Rok 1850ty 1850 [1851] 0
29/1472/0/2/290 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojzeszowego w Mieście Krakowie w sobie obejmująca. na Rok 1852 1852 0
29/1472/0/3/272 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1849ty 1849 0
29/1472/0/2/262 Księga. Isza Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie wpisy obeymuiąca na Rok 1848 r. [1847] 1848 [1849] 0
29/1472/0/2/269 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zawartych i ogłoszonych. na Rok 1849ty [1848] 1849 [1850] 0
29/1472/0/3/295 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obejmująca na Rok 1852 [1851] 1852 [1853] 0
29/1472/0/3/299 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1853 [1852] 1853 [1854] 0
29/1472/0/3/265 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego. Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1848-smy [1847] 1848 [1849] 0
29/1472/0/3/279 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych Obeymuiąca na Rok 1850ty [1849] 1850 [1851] 0
29/1472/0/2/47 Księga Isza Akt Stanu Cywilnego w Gminach Miasta Wolnego Krakowa dla Starozakonnych Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów w Roku 1816tym 1816 0
29/1472/0/2/220 Księga Isza: Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów, między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie zawieraiąca. Na 1842gi. Rok 1842 [1843-1844] 0
29/1472/0/3/223 Księga Isza: Stanu Cywilnego Aktów. Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie, obeymuiąca. na 1842ci rok 1842 [1843-1844] 0
29/1472/0/2/562 [Księga małżeństw] 1914 88
29/1472/0/2/625 Księga małżeństw 1926 0
29/1472/0/2/641 Księga małżeństw 1930 0
29/1472/0/2/646 Księga małżeństw 1931 0
29/1472/0/2/597 Księga małżeństw 1920 0
29/1472/0/2/629 Księga małżeństw 1927 0
29/1472/0/2/650 Księga małżeństw 1932 0
29/1472/0/2/660 Księga małżeństw 1934 0
29/1472/0/2/584 Księga małżeństw 1917 0
29/1472/0/2/656 Księga małżeństw 1933 0
29/1472/0/2/592 Księga małżeństw 1919 0
29/1472/0/2/572 Księga małżeństw 1915 0
29/1472/0/2/620 Księga małżeństw 1925 0
29/1472/0/2/579 Księga małżeństw 1916 0
29/1472/0/2/606 Księga małżeństw 1922 0
29/1472/0/2/588 Księga małżeństw 1918 0
29/1472/0/2/665 Księga małżeństw 1935 0
29/1472/0/2/671 Księga małżeństw 1936 0
29/1472/0/2/601 Księga małżeństw 1921 0
29/1472/0/2/637 Księga małżeństw 1929 0
29/1472/0/2/616 Księga małżeństw 1924 0
29/1472/0/2/633 Księga małżeństw 1928 0
29/1472/0/2/611 Księga małżeństw 1923 0
29/1472/0/2/580 Księga małżeństw 1916 0
29/1472/0/2/336 Ksiega obejmujaca wpisy małżenstw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r 1877 18
29/1472/0/2/406 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków na Rok 1888 1888 0
29/1472/0/2/412 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakow na rok 1889 1889 28
29/1472/0/2/342 Księga obejmująca wpisy małżenstw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1878 r. 1878 0
29/1472/0/2/348 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1879 1879 0
29/1472/0/2/354 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1880 1880 0
29/1472/0/2/361 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1881 1881 0
29/1472/0/2/367 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1882 1882 0
29/1472/0/2/373 Księga obejmująca wpisy małżenstw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1883 1883 0
29/1472/0/2/379 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1884 1884 0
29/1472/0/2/386 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1885 1885 0
29/1472/0/2/394 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakow Rok 1886 1886 0
29/1472/0/2/400 Księga obejmujaca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1887 1887 0
29/1472/0/2/418 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1890 1890 31
29/1472/0/2/424 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1891 1891 26
29/1472/0/2/430 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1892 1892 31
29/1472/0/2/436 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1893 1893 34
29/1472/0/2/442 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1894 1894 28
29/1472/0/2/448 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1895 1895 31
29/1472/0/2/454 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1896 1896 31
29/1472/0/2/460 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1897 1897 33
29/1472/0/2/466 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1898 1898 26
29/1472/0/2/472 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1899 1899 29
29/1472/0/2/478 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1900 1900 26
29/1472/0/2/484 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1901 1901 28
29/1472/0/2/490 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1902 1902 37
29/1472/0/2/496 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1903 1903 36
29/1472/0/2/501 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1904 1904 37
29/1472/0/2/507 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1905 1905 53
29/1472/0/2/508 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1905 1905 37
29/1472/0/2/514 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1906 1906 37
29/1472/0/2/520 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1907 1907 39
29/1472/0/2/526 Księga [obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1908] 1908 40
29/1472/0/2/532 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1909 1909 41
29/1472/0/2/538 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1910 1910 42
29/1472/0/2/550 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1912 1912 45
29/1472/0/2/556 Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1913 1913 37
29/1472/0/1/404 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków na Rok 1888 1888 0
29/1472/0/1/410 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków na rok 1889 1889 0
29/1472/0/1/340 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1878 1878 0
29/1472/0/1/352 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1880 1880 0
29/1472/0/1/358 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1881 1881 0
29/1472/0/1/365 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1882 1882 0
29/1472/0/1/371 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1883 1883 0
29/1472/0/1/377 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1884 1884 0
29/1472/0/1/384 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1885 1885 0
29/1472/0/1/390 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1886 1886 0
29/1472/0/1/398 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1887 1887 0
29/1472/0/1/346 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1879 1879 0
29/1472/0/1/416 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1890 1890 155
29/1472/0/1/422 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1891 1891 160
29/1472/0/1/428 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1892 1892 158
29/1472/0/1/434 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1893 1893 158
29/1472/0/1/440 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1894 1894 164
29/1472/0/1/446 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1895 1895 162
29/1472/0/1/452 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1896 1896 167
29/1472/0/1/458 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1897 1897 174
29/1472/0/1/470 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na Rok 1899 1899 178
29/1472/0/1/476 Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na Rok 1900 1900 188
29/1472/0/3/338 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r 1877 51
29/1472/0/3/350 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1879 r. 1879 0
29/1472/0/3/414 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków na rok 1889 1889 0
29/1472/0/3/344 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1878 1878 0
29/1472/0/3/356 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1880 1880 0
29/1472/0/3/363 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1881 1881 0
29/1472/0/3/369 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1882 1882 0
29/1472/0/3/375 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1883 1883 0
29/1472/0/3/382 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1884 1884 0
29/1472/0/3/388 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1885 1885 0
29/1472/0/3/396 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1886 1886 0
29/1472/0/3/402 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1887 1887 0
29/1472/0/3/408 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1888 1888 0
29/1472/0/3/420 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1890 1890 67
29/1472/0/3/426 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1891 1891 67
29/1472/0/3/432 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1892 1892 65
29/1472/0/3/438 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1893 1893 67
29/1472/0/3/444 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1894 1894 68
29/1472/0/3/450 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1895 1895 68
29/1472/0/3/456 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1896 1896 73
29/1472/0/3/462 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1897 1897 58
29/1472/0/3/468 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1898 1898 60
29/1472/0/3/474 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1899 1899 63
29/1472/0/3/480 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1900 1900 61
29/1472/0/3/486 [Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1901] 1901 65
29/1472/0/3/492 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1902 1902 64
29/1472/0/3/503 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1902 1904 60
29/1472/0/3/497 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1903 1903 60
29/1472/0/3/510 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1905 1905 67
29/1472/0/3/516 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1906 1906 63
29/1472/0/3/522 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1907 1907 63
29/1472/0/3/528 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1908 1908 60
29/1472/0/3/534 [Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1909] 1909 59
29/1472/0/3/540 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1910 1910 61
29/1472/0/3/546 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1911 1911 66
29/1472/0/3/552 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1912 1912 64
29/1472/0/3/558 Księga obejmująca wpisy zgonów Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1913 1913 64
29/1472/0/2/55 Księga Slubow Synagogi Kaźmierskiey 1817-1838 1817-1838 0
29/1472/0/1/566 [Księga urodzeń] 1915 0
29/1472/0/1/326 [Księga urodzeń] 1874-1876 0
29/1472/0/1/307 [Księga urodzeń] [1847] 1855-1861 [1879...1940] 329
29/1472/0/1/576 Księga urodzeń 1916 0
29/1472/0/1/50 [Księga urodzeń i zgonów] [1816] 1817 0
29/1472/0/1/329 [Księga urodzeń z 1876] 1838...1876 0
29/1472/0/1/464 [Księga urodzeń z 1898 r.] 1898 169
29/1472/0/1/482 [Księga urodzeń z 1901 r.] 1901 164
29/1472/0/1/488 [Księga urodzeń z 1902 r.] 1902 167
29/1472/0/1/494 [Księga urodzeń z 1903 r.] 1903 162
29/1472/0/1/499 [Księga urodzeń z 1904 r.] 1904 194
29/1472/0/1/505 [Księga urodzeń z 1905 r.] 1905 174
29/1472/0/1/512 [Księga urodzeń z 1906 r.] 1906 174
29/1472/0/1/518 [Księga urodzeń z 1907 r.] 1907 176
29/1472/0/1/524 [Księga urodzeń z 1908 r.] 1908 174
29/1472/0/1/530 [Księga urodzeń z 1909 r.] 1909 214
29/1472/0/1/536 [Księga urodzeń z 1910 r.] 1910 175
29/1472/0/1/542 [Księga urodzeń z 1911 r.] 1911 168
29/1472/0/1/548 [Księga urodzeń z 1912 r.] 1912 186
29/1472/0/1/554 [Księga urodzeń z 1913 r.] 1913 173
29/1472/0/1/560 [Księga urodzeń z 1914 r.] 1914 164
29/1472/0/3/564 [Księga zgonów] 1914 64
29/1472/0/3/635 Księga zgonów 1928 0
29/1472/0/3/658 Księga zgonów 1933 0
29/1472/0/3/604 Księga zgonów 1921 0
29/1472/0/3/599 Księga zgonów 1920 0
29/1472/0/3/595 Księga zgonów 1919 0
29/1472/0/3/590 Księga zgonów 1918 0
29/1472/0/3/643 Księga zgonów 1930 0
29/1472/0/3/674 Księga zgonów 1936 0
29/1472/0/3/653 Księga zgonów 1932 0
29/1472/0/3/586 Księga zgonów 1917 0
29/1472/0/3/582 Księga zgonów 1916 0
29/1472/0/3/668 Księga zgonów 1935 0
29/1472/0/3/663 Księga zgonów 1934 0
29/1472/0/3/614 Księga zgonów 1923 0
29/1472/0/3/609 Księga zgonów 1922 0
29/1472/0/3/631 Księga zgonów 1927 0
29/1472/0/3/648 Księga zgonów 1931 0
29/1472/0/3/574 Księga zgonów 1915 0
29/1472/0/3/627 Księga zgonów 1926 0
29/1472/0/3/618 Księga zgonów 1924 0
29/1472/0/3/623 Księga zgonów 1925 0
29/1472/0/3/639 Księga zgonów 1929 0
29/1472/0/3/168 [Księga zgonów z 1834 r.] [1833] 1834 0
29/1472/0/3/310 [Księga zgonów z l. 1855-1859] 1855-1859 0
29/1472/0/2/330 Małż 1876 r. IV Mojż. 1876 17
29/1472/0/2/337 Małż 1877 IV Mojż. brak daty 22
29/1472/0/2/343 Małż. 1878 r. IV. Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/349 Małż 1879 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/355 Małż. 1880 r. IV. Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/362 Małż. 1881 r. IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/368 Małż 1882. IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/374 Małż. 1883 r. IV. Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/380 Małż. 1884 r. IV. Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/387 Małż. 1885 r. IV. Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/395 Małż 1886 r. IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/401 Małż. 1887 r. IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/407 Małż 1888. IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/2/413 Małż. 1889 r. IV Mojż. brak daty 28
29/1472/0/2/419 Małż 1890 r. IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/425 Małż 1891 r. IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/431 Małż. 1892. IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/437 Małż.1893 r. IV. Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/443 Małż 1894 r. IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/449 Małż 1895 r IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/455 Małż 1896 r IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/461 Małż 1897 r. IV. Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/467 Małż. 1898 r. IV Mojż. brak daty 31
29/1472/0/2/473 Małż 1899. IV. Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/479 Małż. 1900 r. IV Mojż. brak daty 28
29/1472/0/2/485 Małż 1901 r. IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/491 Małż 1902 r. IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/502 Małż 1904 r. IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/509 Małż. 1905 r. IV. Mojż. brak daty 26
29/1472/0/2/515 Małż. 1906 r. IV Mojż. brak daty 28
29/1472/0/2/521 Małż. 1907 r. IV Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/527 Małż. 1908 r. IV Mojż. brak daty 25
29/1472/0/2/533 Małż 1909. IV Mojż. brak daty 26
29/1472/0/2/539 Małż. 1910 r. IV. Mojż. brak daty 27
29/1472/0/2/545 Małż. 1911 r. IV Mojż. brak daty 30
29/1472/0/2/551 Małż. 1912 r IV Mojż. brak daty 28
29/1472/0/2/557 Małż 1913 r. IV Mojż. brak daty 28
29/1472/0/2/563 Małż. 1914 r. IV. Mojż. 1914 30
29/1472/0/3/331 Odpis izraelickich metryk zejścia w roku 1876 1876 45
29/1472/0/1/316 Roczniki 1861-1867 1861-1867 468
29/1472/0/2/585 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z 1917 roku 1917 0
29/1472/0/2/608 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z 1922 1922 0
29/1472/0/2/573 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1915 1915 0
29/1472/0/2/581 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1916 1916 0
29/1472/0/2/589 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1918 1918 0
29/1472/0/2/594 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1919 1919 0
29/1472/0/2/598 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1920 1920 0
29/1472/0/2/603 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1921 1921 0
29/1472/0/2/613 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku1923 1923 0
29/1472/0/2/617 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1924 1924 0
29/1472/0/2/622 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1925 1925 0
29/1472/0/2/626 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1926 1926 0
29/1472/0/2/630 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1927 1927 0
29/1472/0/2/634 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1928 1928 0
29/1472/0/2/638 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku1929 1929 0
29/1472/0/2/642 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1930 1930 0
29/1472/0/2/647 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1931 1931 0
29/1472/0/2/652 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1932 1932 0
29/1472/0/2/657 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1933 1933 0
29/1472/0/2/667 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1935 1935 0
29/1472/0/2/673 Skorowidz alfabetyczny - akty małżeństw z roku 1936 1936 0
29/1472/0/1/578 Skorowidz alfabetyczny - akty urodzeń z roku 1916 1916 0
29/1472/0/3/645 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z 1930 roku 1930 0
29/1472/0/3/575 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1915 1915 0
29/1472/0/3/583 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1916 1916 0
29/1472/0/3/587 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1917 1917 0
29/1472/0/3/591 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1918 1918 0
29/1472/0/3/596 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1919 1919 0
29/1472/0/3/600 Skorowidz alfabetyczny -akty zgonów z roku 1920 1920 0
29/1472/0/3/605 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1921 1921 0
29/1472/0/3/610 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1922 1922 0
29/1472/0/3/615 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku1923 1923 0
29/1472/0/3/619 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku1924 1924 0
29/1472/0/3/624 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1925 1925 0
29/1472/0/3/628 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1926 1926 0
29/1472/0/3/632 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1927 1927 0
29/1472/0/3/636 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1928 1928 0
29/1472/0/3/640 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1929 1929 0
29/1472/0/3/649 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1931 1931 0
29/1472/0/3/655 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1932 1932 0
29/1472/0/3/659 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1933 1933 0
29/1472/0/3/664 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1934 1934 0
29/1472/0/3/670 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1935 1935 0
29/1472/0/3/675 Skorowidz alfabetyczny - akty zgonów z roku 1936 1936 0
29/1472/0/2/662 Skorowidz alfabetyczny - małżeństw z roku 1934 1934 0
29/1472/0/1/232 [Stanu] Cywilnego Aktów księga Ia Urodzenia, Przyznania [i] Przysposobienia Osób Wyznania [Mojżeszowego] w Wolnem [Mieście Krakowie] Na 1844 [1843] 1844 [1845-1846] 0
29/1472/0/1/233 Stanu Cywilnego Aktów księga IIga Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie, Wpisy zawieraiąca. Na 1844. Rok [1843] 1844 [1845] 0
29/1472/0/3/231 Stanu Cywilnego Aktów Księga IIga Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1843ci Rok [1842] 1843 [1844] 0
29/1472/0/3/238 Stanu Cywilnego Aktów Księga II Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1844. Rok [1843] 1844 [1845] 0
29/1472/0/3/237 Stanu Cywilnego Aktów Księga I Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1844. Rok [1843] 1844 [1845-1846, 1868] 0
29/1472/0/3/230 Stanu Cywilnego Aktów Księga I Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie Wpisy obeymuiąca Na 1843ci Rok [1842] 1843 [1844-1845] 0
29/1472/0/1/240 Stanu Cywilnego Aktów Urodzenia, Przyznania, i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie. Wpisy zawieraiąca księga. IIa 1845 [1844] 1845 [1846] 0
29/1472/0/3/244 Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca. księga Ia. Roku 1845 [1844] 1845 [1846] 0
29/1472/0/3/245 Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca księga IIga: Roku 1845 [1844] 1845 [1846-1847] 0
29/1472/0/3/3 Sterbregister. fűr die Kasimirer Judengemeinde Anno [1798-1808] 1798-1808 [1818] 95
29/1472/0/2/2 Traungsbuch. fur der Kasimirer Judegemeinde. ANNO 1798-1808 1798-1808 [1809] 0
29/1472/0/2/294 Trauungs-Buch księga zawartych małżeństw od roku 1852 dnia 20. Kwietnia 1852-1876 237
29/1472/0/1/335 Urodz 1877 IV Mojż. brak daty 34
29/1472/0/1/341 Urodz 1878 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/347 Urodz. 1879 IV. Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/353 Urodz 1880 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/359 Urodz 1881-1885 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/366 Urodz 1882 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/372 Urodz 1883. IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/378 Urodz 1884. IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/385 Urodz 1885 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/391 Urodz. 1886. IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/399 Urodz. 1887 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/405 Urodz 1888 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/411 Urodz. 1889 IV Mojż. brak daty 0
29/1472/0/1/417 Urodz. 1890 IV Mojz. brak daty 28
29/1472/0/1/423 Urodz 1891 IV. Mojż. brak daty 28
29/1472/0/1/429 Urodz. 1892 IV Mojż. brak daty 30
29/1472/0/1/435 Urodz 1893 IV Mojż. brak daty 32
29/1472/0/1/441 Urodz. 1894 IV. Mojż. brak daty 32
29/1472/0/1/447 Urodz. 1895 IV Mojż. brak daty 31
29/1472/0/1/453 Urodz. 1896 IV Mojż. brak daty 34
29/1472/0/1/459 Urodz 1897 IV Mojż. brak daty 33
29/1472/0/1/465 Urodz. 1898 IV Mojż. brak daty 35
29/1472/0/1/471 Urodz.1899 IV Mojż. brak daty 33
29/1472/0/1/477 Urodz. 1900 IV. Mojż. brak daty 33
29/1472/0/1/483 Urodz 1901 IV Mojż. brak daty 33
29/1472/0/1/489 Urodz 1902 IV Mojż. brak daty 34
29/1472/0/1/495 Urodz. 1903. IV Mojż. brak daty 34
29/1472/0/1/513 Urodz 1906. IV Mojż. brak daty 34
29/1472/0/1/519 Urodz 1907 IV Mojż brak daty 34
29/1472/0/1/525 Urodz. 1908 IV Mojż. brak daty 35
29/1472/0/1/537 Urodz. 1910. IV Mojż. brak daty 34
29/1472/0/1/543 Urodz. 1911. IV Mojż. brak daty 40
29/1472/0/1/549 Urodz 1912 IV Mojż. brak daty 40
29/1472/0/1/500 Urodz z 1904. IV Mojż. brak daty 35
29/1472/0/1/506 Urodz z 1905 IV Mojż. brak daty 35
29/1472/0/1/531 Urodz z 1909 IV Mojż brak daty 34
29/1472/0/1/34 Xięga Aktów Urodzin. z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R Zaczęte 1815-1816 0
29/1472/0/1/35 Xięga Aktów Urodzin. z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R Zaczęte 1815-1816 0
29/1472/0/2/38 Xięga Aktów Zapowiedzi i Małżeństw z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R Zaczęte 1815 0
29/1472/0/2/37 Xięga Aktow Zapowiedzi y Małżeństw z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R Zaczęte 1815 0
29/1472/0/3/44 Xięga Aktów Zeiścia z Gminy Moiżeszowego Wyznania Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R. Zaczęte 1815-1816 0
29/1472/0/3/43 Xięga Aktów Zeiścia z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazi. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R. Zaczęte 1815-1816 0
29/1472/0/2/36 Xięga I. Aktow Stanu Cywilnego Gminy Starozakonnych na Kazmierzu przy Krakowie zamieszkałych Obeymująca Akta Małzenstw Rozwodow i Zapowiedzi na Rok 1815 1815 0
29/1472/0/3/41 Xięga I. Aktów Stanu Cywilnego Gminy Starozakonnych na Kazmierzu przy Krakowie zamieszkałych obeymująca Akta Zeyscia na Rok 1815 1815 0
29/1472/0/2/58 Xięga I. Akt Stanu Cywilnego. obeymująca Akta Małzeństw Zapowiedzi i Rozwodow. Osob Wyznanania Moyzesowego w Gminie VI. X. i XI. M. W. Krakowa. zamieszkałych na Rok 1818 [1817] 1818 0
29/1472/0/1/66 Xięga I. Akt Stanu Cywilnego obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X i XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1820 1820 0
29/1472/0/1/56 Xięga I. Akt Stanu Cywilnego obeymująca Akta Urodzenia Przyznania Przysposobienia i Zeyścia Osob Wyznanania Moyzesowego w Gminie VI. X. i XI. M. W. Krakowa zamieszkałych na Rok 1818 [1817] 1818 0
29/1472/0/3/71 Xięga I. Akt Stanu Cywilnego obeymująca Akta Zeyscia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa zamieszkałych na Rok 1820 [1819] 1820 0
29/1472/0/1/33 Xięga II Aktów Stanu Cywilnego Gminy Starozakonnych na Kazmierzu przy Krakowie zamieszkałych obeymująca Akta Urodzenia na Rok 1815 1815 0
29/1472/0/2/59 Xięga II. Akt Stanu Cywilnego obeymująca Akta Małżeństw Zapowiedzi i Rozwodów. Osob Wyznania Moyzesowego w Gminie VI. X. i XI. M. W. Krakowa. Zamieszkałych na Rok 1818 [1817] 1818 0
29/1472/0/1/45 Xięga IIga Akt Stanu Cywilnego dla Zgromadzenia Osób Wyznanania Moyzesowego w Wolnem Miescie Krakowie Zamieszkałych Obeymuiąca Akta Urodzenia i Przyznania Przysposobienia i Zeyscia w Roku 1816m prowadzona i Redagowana przez Stanisława Hebdank Dudzicza Urzędnika Stanu Cywilnego teyze Gminy 1816 [1817] 0
29/1472/0/2/48 Xięga IIga Akt Stanu Cywilnego dla Zgromadzenia Osób Wyznanania Moyzesowego. w Wolnem Miescie Krakowie zamieszkałych Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów . w Roku 1816. prowadzona i Redagowana przez Stanisława Hebdank Dudzicza Urzędnika Stanu Cywilnego teyze Gminy 1816 0
29/1472/0/2/39 Xięga Iwsza Aktow Stanu Cywilnego Gminy Starozakonnych w Kazimierzu przy Krakowie zamieszkałych obeymuiąca. Akta Małzeństw Rozwodów i Zapowiedzi. na rok 1815 1815 0
29/1472/0/3/30 Zeyścia Wyznania Moyżeszowego Rok 1814 1814 [1839] 0
29/1472/0/1/393 [Z pole]cenia wpisania do Ksiąg [iz]raelickich metryklanych urodzin od 1849 do 1869 r. (do 1868 wł.) NB. księgi te nie zostały nadesłane. - GŁ ARCHIWUM MAGISTRATU STOŁ. KRÓL. MIASTA KRAKOWA 14. II. 1930 1886-1939 113

Amount of archival material

675

0

0

17.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -