Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1798 - 1936 [1940]
- brak danych - 1798 - 1915
1878 - 1936
1940 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń 1798-1867, 1874-1915 [1940] (sygn. 29/1472/1, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 25, 26, 32-35, 45, 46, 50, 51, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 101, 102, 108, 109, 115, 116, 122, 123, 129, 130, 136, 137, 143, 144, 150, 151, 158, 159, 163, 169, 170, 176, 177, 183, 184, 190, 191, 197, 198, 204, 205, 211, 212, 218, 219, 225, 226, 232, 233, 239, 240, 246, 247, 253, 254, 260, 261, 267, 268, 274, 275, 281, 282, 288, 289, 297, 298, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 316, 326, 329, 332-334, 340, 346, 352, 358, 365, 371, 377, 384, 390, 393, 398, 404, 410, 416, 422, 428, 434, 440, 446, 452, 458, 464, 470, 476, 482, 488, 494, 499, 505, 512, 518, 524, 530, 536, 542, 548, 554, 560, 566 w tym dublety ksiąg)
Indeksy do akt urodzeń z l. 1861-1875, 1877-1915 (sygn. 29/1472/317, 318, 322, 335, 341, 347, 353, 359, 360, 366, 372, 378, 385, 391, 392, 399, 405, 411, 417, 423, 429, 435, 441, 447, 453, 459, 465, 471, 477, 483, 489, 495, 500, 506, 513, 519, 525, 531, 537, 543, 549, 555, 561, 567)
Akta małżeństw 1798-1914 [1939] (sygn. 29/1472/2, 6, 7, 12-14, 19-22, 27-29, 36-40, 47-49, 52-55, 58-60, 63-65, 68-70, 75-77, 82-84, 89-91, 96-98, 103-105, 110-112, 117-119, 124-126, 131-133, 138-140, 145-147, 152-154, 157, 160, 161, 164-166, 171-173, 178-180, 185-187, 192-194, 199-201, 206-208, 213-215, 220-222, 227-229, 234-236, 241-243, 248-250, 255-257, 262-264, 269-271, 276-278, 283-285, 291-294, 313-315, 330, 336, 342, 348, 354, 361, 367, 373, 379, 381, 386, 394, 400, 406, 412, 418, 424, 430, 436, 442, 448, 454, 460, 466, 472, 478, 484, 490, 496, 501, 507, 508, 514, 520, 526, 532, 538, 544, 550, 556, 562 w tym dublety ksiąg; także zapisy w księdze urodzeń 329)
Indeksy do akt małżeństw z l. 1877-1914 (sygn. 29/1472/337, 343, 349, 355, 362, 368, 374, 380, 387, 395, 401, 407, 413, 419, 425, 431, 437, 443, 449, 455, 461, 467, 473, 479, 485, 491, 502, 509, 515, 521, 527, 533, 539, 545, 551, 557, 563)
Akta zgonów 1798-1808, 1811-1861, 1869-1914 (29/1472/3, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 30, 31, 41-44, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 92, 93, 99, 100, 106, 107, 113, 114, 120, 121, 127, 128, 134, 135, 141, 142, 148, 149, 155, 156, 162, 167, 168, 174, 175, 181, 182, 188, 189, 195, 196, 202, 203, 209, 210, 216, 217, 223, 224, 230, 231, 237, 238, 244, 245, 251, 252, 258, 259, 265, 266, 272, 273, 279, 280, 286, 287, 295, 296, 299, 300, 303, 304, 309, 310, 311, 312, 320, 321, 323-325, 327, 328, 331, 338, 344, 350, 356, 363, 369, 375, 382, 388, 396, 402, 408, 414, 420, 426, 432, 438, 444, 450, 456, 462, 468, 474, 480, 486, 492, 497, 503, 510, 516, 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564 w tym dublety ksiąg; także zapisy w księgach urodzeń: 45, 46, 50, 51, 56, 57, 61, 62)
Indeksy do akt zgonów z l. 1861-1914 (sygn. 29/1472/319, 339, 345, 351, 357, 364, 370, 376, 383, 389, 397, 403, 409, 415, 421, 427, 433, 439, 445, 451, 457, 463, 469, 475, 481, 487, 493, 498, 504, 511, 517, 523, 529, 535, 541, 547, 553, 559, 565)
księga urodzeń, indeks, akta zbiorowe urodzeń 1878-1916 (sygn. 568-571, 576-578),
księgi małżeństw, indeksy, akta zbiorowe małżeństw 1915-1936 (sygn. 572-573, 579-581, 584-585, 588-589, 592-594, 597-598, 601-603, 606-608, 611-613, 616-617, 620-622, 625-626, 629-630, 633-634, 637-638, 641-642, 646-647, 650-652, 656-657, 660-662, 665-667, 671-673),
księgi zgonów, indeksy, akta zbiorowe zgonów 1915-1936 (sygn. 574-575, 582-583, 586-587, 590-591, 595-596, 599-600, 604-605, 609-610, 614-615, 618--619, 623-624, 627-628, 631-632, 635-636, 639-640, 643-645, 648-649, 653-655, 658-659, 663-664, 668-670, 674-675)


Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1472/0/3/175 Akta Stanu Cywilnego Księga II Obejmująca Akta Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na rok 1835 [1834] 1835 0
29/1472/0/3/181 Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1836 [1835] 1836 0
29/1472/0/3/182 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1836 [1835] 1836 0
29/1472/0/3/188 Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1837 [1836] 1837 0
29/1472/0/3/189 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1837 [1836] 1837 0
29/1472/0/3/195 Akta Stanu Cywilnego Ksiega Iwsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1838 [1837] 1838 0
29/1472/0/3/196 Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1838 [1837] 1838 0
29/1472/0/3/202 Aktów Stanu Cywilnego Ksiega I.sza. Obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego. w Wolnem Mieście rakowie Na 1839.go Rok [1838] 1839 0
29/1472/0/3/203 Aktów Stanu Cywilnego _ . Księga IIga. Obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie Na 1839. Rok [1838] 1839 0
29/1472/0/3/209 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zeyscia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na Rok 1840 [1839] 1840 [1841] 0
29/1472/0/3/210 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1840 [1839] 1840 0
29/1472/0/3/216 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841 [1840] 1841 [1842] 0
29/1472/0/3/217 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841y [1840] 1841 [1842] 0
29/1472/0/3/223 Księga Isza: Stanu Cywilnego Aktów. Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie, obeymuiąca. na 1842ci rok 1842 [1843-1844] 0
29/1472/0/3/224 Księga IIga Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca na 1842 rok 1842 [1843] 0
29/1472/0/3/230 Stanu Cywilnego Aktów Księga I Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie Wpisy obeymuiąca Na 1843ci Rok [1842] 1843 [1844-1845] 0
29/1472/0/3/231 Stanu Cywilnego Aktów Księga IIga Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1843ci Rok [1842] 1843 [1844] 0
29/1472/0/3/237 Stanu Cywilnego Aktów Księga I Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1844. Rok [1843] 1844 [1845-1846, 1868] 0
29/1472/0/3/238 Stanu Cywilnego Aktów Księga II Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1844. Rok [1843] 1844 [1845] 0
29/1472/0/3/244 Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca. księga Ia. Roku 1845 [1844] 1845 [1846] 0
29/1472/0/3/245 Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca księga IIga: Roku 1845 [1844] 1845 [1846-1847] 0
29/1472/0/3/251 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca Księga Ia na 1846 Rok 1846 [1847] 0
29/1472/0/3/252 Aktów Stanu Cywilnego. Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca Księga IIa na 1846 Rok [1845] 1846 [1847-1848] 0
29/1472/0/3/258 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obeymuiąca księga Isza na Rok 1847 1847 [1848-1849] 0
29/1472/0/3/259 Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Krakowie. zmarłych obeymuiąca Księga IIga na Rok 1847 1847 [1848-1849] 0
29/1472/0/3/265 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego. Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1848-smy [1847] 1848 [1849] 0
29/1472/0/3/266 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1848smy [1847] 1848 [1849] 0
29/1472/0/3/272 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1849ty 1849 0
29/1472/0/3/273 Księga IIga Aktow Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie Zmarłych obeymuiąca na Rok 1849 1849 [1850] 0
29/1472/0/3/279 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych Obeymuiąca na Rok 1850ty [1849] 1850 [1851] 0
29/1472/0/3/280 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1850ty [1849] 1850 [1851] 0
29/1472/0/3/286 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1851 [1850] 1851 [1852] 0
29/1472/0/3/287 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Zejscia Osób Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie Zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1851 [1850] 1851 [1852] 0
29/1472/0/3/295 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obejmująca na Rok 1852 [1851] 1852 [1853] 0
29/1472/0/3/296 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obejmująca na Rok 1852 [1851] 1852 [1853] 0
29/1472/0/3/299 Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1853 [1852] 1853 [1854] 0
29/1472/0/3/300 Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1853 [1852] 1853 [1854] 0
29/1472/0/3/303 Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Zejscia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1854 [1853] 1854 [1855] 0
29/1472/0/3/304 Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1854 [1853] 1854 [1855] 0
29/1472/0/3/309 Księga IIa Aktow Stanu Cywilnego Wpisy Zejścia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obejmująca na Rok 1855 1855 123
29/1472/0/3/310 [Księga zgonów z l. 1855-1859] 1855-1859 0
29/1472/0/3/311 Band 45. Sterbefälle 1855 & 1856:1857. 1858. 1859: 1855-1861 [1881] 84
29/1472/0/3/312 Band 45. Sterbefälle […] 1855. bis 1861 1855-1861 0
29/1472/0/3/319 Index wpisów zejścia od roku 1861 do 1876 Krakau brak daty 101
29/1472/0/3/320 Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1869 Jsraeliten Gemeinde Krakau 1869 0
29/1472/0/3/321 Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1870 Jsraeliten Gemeinde Krakau 1870 0
29/1472/0/3/323 Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1871 Jsraeliten Gemeinde Krakau 1871 0
29/1472/0/3/324 Duplicat der Sterbematrik des Jahres 1872 Jsraeliten Gemeinde Krakau 1872 0
29/1472/0/3/325 Duplicat der für die Krakauer Jsraeliten Gemeinde in Jahre 1873 geführten Sterbe Matrik 1873 0
29/1472/0/3/327 Duplicat der Sterbe Matriken 1874. Jsraeliten Gemainde Krakau 1874 0
29/1472/0/3/328 Duplicat der Sterbe Matrik der Jsraeliten Gemainde in Krakau 1875 1875-1876 0
29/1472/0/3/331 Odpis izraelickich metryk zejścia w roku 1876 1876 45
29/1472/0/3/338 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r 1877 51
29/1472/0/3/339 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1877 brak daty 32
29/1472/0/3/344 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1878 1878 0
29/1472/0/3/345 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1878 brak daty 27
29/1472/0/3/350 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1879 r. 1879 0
29/1472/0/3/351 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1879 brak daty 0
29/1472/0/3/356 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1880 1880 0
29/1472/0/3/357 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1880 brak daty 0
29/1472/0/3/363 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1881 1881 0
29/1472/0/3/364 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1881 brak daty 0
29/1472/0/3/369 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1882 1882 0
29/1472/0/3/370 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1882 brak daty 0
29/1472/0/3/375 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1883 1883 0
29/1472/0/3/376 Index wpisów zejścia osób wyznania mojżeszowego Rok 1883 brak daty 0
29/1472/0/3/382 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1884 1884 0
29/1472/0/3/383 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1884 brak daty 0
29/1472/0/3/388 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1885 1885 0
29/1472/0/3/389 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1885 brak daty 0
29/1472/0/3/396 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1886 1886 0
29/1472/0/3/397 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1886 brak daty 0
29/1472/0/3/402 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1887 1887 0
29/1472/0/3/403 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego Rok 1887 brak daty 0
29/1472/0/3/408 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1888 1888 0
29/1472/0/3/409 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1888 brak daty 0
29/1472/0/3/414 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków na rok 1889 1889 0
29/1472/0/3/415 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1889 brak daty 0
29/1472/0/3/420 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1890 1890 67
29/1472/0/3/421 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1890 brak daty 28
29/1472/0/3/426 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1891 1891 67
29/1472/0/3/427 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1891 brak daty 27
29/1472/0/3/432 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1892 1892 65
29/1472/0/3/433 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1892 brak daty 27
29/1472/0/3/438 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1893 1893 67
29/1472/0/3/439 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1893 brak daty 27
29/1472/0/3/444 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1894 1894 68
29/1472/0/3/445 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1894 brak daty 29
29/1472/0/3/450 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1895 1895 68
29/1472/0/3/451 Index wpisów zejscia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1895 brak daty 28
29/1472/0/3/456 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1896 1896 73
29/1472/0/3/457 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1896 brak daty 28
29/1472/0/3/462 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1897 1897 58
29/1472/0/3/463 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1897 brak daty 27
29/1472/0/3/468 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1898 1898 60
29/1472/0/3/469 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1898 brak daty 33
29/1472/0/3/474 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1899 1899 63
29/1472/0/3/475 Index wpisów zejścia osób wyznania Mojżeszowego na rok 1898 brak daty 27
29/1472/0/3/480 Księga obejmująca wpisy wypadków śmierci Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1900 1900 61
29/1472/0/3/481 [Indeks do księgi zgonów z 1900 r.] brak daty 28
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

675

0

0

17.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -