Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego Klasno-Podgórze

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1790 - 1939
- brak danych - 1790 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
hebrajski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Klasno
Akta urodzeń 1804-1909 (29/1473/1-9)
Akta małżeństw 1790-1909 (29/1473/10-15)
Akta zapowiedzi 1905- 1939 [1941] (29/1473/16-18)
Akta zgonów [1825] 1826-1911 (29/1473/19-26)
Podgórze
Akta urodzeń 1876-1899, 1902-1911 (29/1473/27-42)
Akta małżeństw 1877-1907 (29/1473/43-52)
Akta zgonów 1877-1909 (29/1473/53-66)

Varia (indeksy zgonów z nie ustalonych miejscowości) 1827-1899 (29/1473/67-70)
Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/1473/0/1.1/1 Tom I Geburts Steibermetryk des Israelitischen Matryken Bezirkes Klasno Podgórze vom Jahre 1804 bis 1843 1804-1842 0
29/1473/0/1.1/2 [Księga urodzeń] 1843-1876 0
29/1473/0/1.1/3 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1888-1896 1888-1896 0
29/1473/0/1.1/4 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1896-1898 1896-1898 0
29/1473/0/1.1/5 Uzupełniająca metryka dodatkowo przeprowadz[onych] wypadków urodzin 1837-1914 0
29/1473/0/1.1/6 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1899 1899 0
29/1473/0/1.1/7 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1900-1902 1900-1902 0
29/1473/0/1.1/8 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klasno rocz. 1903-1906 1903-1906 0
29/1473/0/1.1/9 Metryka urodzeń okręgu metr. izraelic. Klaśno rocz. 1907-1909 1907-1909 0
29/1473/0/1.2/10 Heiratsmatryk des Israelitischen Matryken Bezirkes Klasno&Podgórz vom Jahre 1790 bis 1876 1790-1876 0
29/1473/0/1.2/11 Metryka zaślubin okręgu metr. izrael. Klasno rocz. 1877-1895 1877-1906 0
29/1473/0/1.2/12 Metryka zaślub. okręgu metr. izraelic. Klasno rocz. 1896-1899 1896-1899 0
29/1473/0/1.2/13 Metryka zaślubin okręgu metr. izrael. Klasno rocz. 1900-1902 1900-1903 0
29/1473/0/1.2/14 Metryka zaślubin okręgu metr. izrael. Klasno roczniki 1903 i 1905 1903-1905 0
29/1473/0/1.2/15 Metryka zaślubin okręgu metr. izrael. Klasno rocz. 1908-1909 1908-1909 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

70

0

0

1.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -