Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego Klasno-Podgórze

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1790 - 1939
- brak danych - 1790 - 1939
1877 - 1936
1911 - 1923
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
hebrajski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Klasno
Akta urodzeń 1804-1909 (29/1473/1-9)
Akta małżeństw 1790-1909 (29/1473/10-15)
Akta zapowiedzi 1905- 1939 [1941] (29/1473/16-18)
Akta zgonów [1825] 1826-1911 (29/1473/19-26)
Podgórze
Akta urodzeń 1876-1899, 1902-1911 (29/1473/27-42)
Akta małżeństw 1877-1907 (29/1473/43-52)
Akta zgonów 1877-1909 (29/1473/53-66)

Varia (indeksy zgonów z nie ustalonych miejscowości) 1827-1899 (29/1473/67-70)

Akta zbiorowe urodzeń 1879-1911 (sygn. 76)
Księgi małżeństw, indeksy, akta zbiorowe małżeństw 1877-1929 (sygn. 75, 79-80, 82-84, 86, 88-89, 92, 94, 96, 99, 101, 103-104, 106, 108, 110, 112, 114, 116-117)
Księgi zgonów, indeksy, akta zbiorowe zgonów 1898-1936 (sygn. 77-78, 81, 85, 87, 90-91, 93, 95, 97-98, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118-123, 125-127)
Indeks urodzeń, małżeństw i zgonów 1933 (sygn. 124)
Księga urodzeń 1911-1916 (sygn. 71)
Księgi małżeństw 1910-1927 (sygn. 72-73), księga zgonów 1912-1923 (sygn. 74)
Zespół w Oddziale III.

Amount of archival material

127

0

0

2.42

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -