^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 29/93/0 Spisy ludności miasta Podgórza » Series:: 1.2 Indeksy » File/unit:: 2

Indeks do księgi spisu ludności 1857, litery A-Z

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1857

1857 - 1857
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - S 356; 29/93/10; 29/93/12
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -