^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 29/93/0 Spisy ludności miasta Podgórza » Series:: 2.2 Indeksy » File/unit:: 7

Indeks do ksiąg spisu ludności 1870, litery A-Z

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1870

1870 - 1870
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - S 394; 29/93/25, 29/93/5
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -