^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 29/93/0 Spisy ludności miasta Podgórza » Series:: 5.2 Indeksy » File/unit:: 21

Indeks do ksiąg spisu ludności 1900, litery A - Z

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 21
- brak danych -
1900

1900 - 1900
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - S 358; 29/93/12
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
12 13 14 15

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -