^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 29/93/0 Spisy ludności miasta Podgórza » Series:: 6.2 Indeksy » File/unit:: 26

Indeks do ksiąg spisu ludności 1910, litery A-Z

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 26
- brak danych -
1910

1910 - 1910
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - S 282; 29/90/46
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
15 16 17 18

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -