Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Varia spisowe (wyciągi z ksiąg ludności miasta Krakowa 1857, ewidencja ludności przedmieść Krakowa)

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1851 - 1910
- brak danych - 1851 - 1851
1857 - 1860
1870 - 1870
1890 - 1910
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Księga przyjętych do gminy Krowodrza 1890-1910 (sygn. S. 381 )
2. Spis ludności Półwsia Zwierzynieckiego 1870 (sygn. S 395)
3. Obywatele austriaccy zamieszkali w Królestwie Polskim i Rosji (prawdopodobnie dotyczy ludności zamieszkałej wcześniej w Krakowie) 1857-1860 (sygn. S 382)
4. Wykaz mieszkańców parafii Mariackiej 1851
5. Wykaz obecnych niekrajowych i nieobecnych krajowych 1870
6. Arkusze dodatkowe (1857-1910) (sygn. S. 338, 359, 361-364)
Zespół w Oddziale III.

Amount of archival material

11

0

0

0.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -