Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Czernina

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - 1882-1920
- brak danych - 1882 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy ustawy sejmu pruskiego z dnia 9 marca 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległym sobie obszarze urzędów stanu cywilnego. Urzędy rozpoczęły działalność z dniem 1 października 1874 r. Poszczególne urzędy stanu cywilnego działały na terenie jednej lub kilku gmin. Prowadziły one trzy serie ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów. Księgi prowadzono w dwóch egzemplarzach: pierwopisy i wtóropisy. Wtóropisy były przekazywane na przechowanie do wlaściwych terytorialnie sądów obwodowych (Amtsgericht).
Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. księgi przechowywane są przez 100 lat w urzędach stanu cywilnego, a po tym okresie przekazywane są do archiwów państwowych.
księgi urodzeń, małżeństw i zgonów Mikrofilmy: sygn. 1-21 (OL 227 - OL 247), skany: sygn. 22-90

Amount of archival material

112

112

0

1.20

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -