Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Częstochowskiego

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1864-1914
Komissar po Krest'ânskim Delam Čenstohovskogo Uezda 1864 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy ukazu z 2.03.1864 r. "O sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach" na terenie Piotrkowskiej Komisji do Spraw Włościańskich utworzono 6, a potem 7 rewirów z komisarzami na czele, którzy stanowili najniższy szczebel administracji włościańskiej. Począwszy od 1867 r. utworzono 8 rewirów odpowiadających poszególnym powiatom guberni piotrkowskiej. Komisarz był zapraszany na posiedzenia Urzędu Gubernialnego, załatwiał część spraw związanych z uwłaszczeniem, a później ze społecznym i gospodarczym życiem wsi. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji i tam uległ likwidacji. I. Korespondencja w sprawach sprzedaży chłopom drewna z lasów rządowych, uchwały zebrań gminnych, prośby chłopów o rozpatrzenie sporów o grunty, 1866-1909, sygn. 1; II. Akta poszczególnych wsi, 1864-1914, sygn. 2-200 - spory o ziemię i o granice między wsią a dworem i między samymi chłopami, spory o serwituty, likwidacja serwitutów, rozdział wspólnych gruntów, skargi chłopów na uchwały zebrań gminnych i wiejskich (załączniki tabele likwidacyjne, rejestry pomiarowe, plany gruntów chłopskich); III. Wywłaszczenie ziem pod budowę linii kolejowej Herby - Kielce, 1914, sygn. 201; IV. Spis orzeczeń Komisarza, 1895, sygn. 202; V. Dzienniki korespondencyjne, 1891, 1911-1913, sygn. 203-204. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/11/0/-/1 [Sprawy różne - sprzedaż drzewa chłopom z lasów rządowych, uchwały zebrań gminnych w sprawie osad i gruntów wspólnych, prośby chłopów o rozpatrzenie sporów o grunty itp.] 1866-1909 0
39/11/0/-/2 Po seleniju Brzoska gminy Dzbov 1867-1913 0
39/11/0/-/3 [Wieś Dzbów gminy Dzbów] 1914 0
39/11/0/-/4 Po selenian Konopiska gminy Dzbów 1864-1913 0
39/11/0/-/5 [Wieś Kopalnia gminy Dzbów] 1864-1914 0
39/11/0/-/6 Po seleniju Korzonek gminy Dzbów 1873-1900 0
39/11/0/-/7 Po seleniju Kuznica — Marionova gminy Dzbov 1866-1902 0
39/11/0/-/8 Po seleniju Erzepizury gminy Dzbov 1864-1911 0
39/11/0/-/9 Po seleniju Vyrazov gminy Dzbov 1866-1914 0
39/11/0/-/10 [Wieś Czarny Las gminy Grabówka] 1870-1908 0
39/11/0/-/11 Po seleniju Gnašin gminy Grabówka 1866-1912 0
39/11/0/-/12 Po seleniju Gorzel'nja gminy Grabovka 1866-1889 0
39/11/0/-/13 Po seleniju GraboVka gminy Grabovka 1876-1907 0
39/11/0/-/14 Po seleniju Kaleja gminy Grabovka 1867-1913 0
39/11/0/-/15 Po seleniju Kamen gminy Grabovka 1865-1903 0
39/11/0/-/16 Po seleniju Kavodrza gminy Grabovka 1870-1914 0
39/11/0/-/17 Po seleniju Kedrzin gminy Grabovka 1868-1914 0
39/11/0/-/18 Po seleniju L’gota gminy Graborka 1869-1903 0
39/11/0/-/19 Po seleniju Lisenec gminy Grabovka 1866-1904 0
39/11/0/-/20 Po seleniju Liska - [Lisenec] gminy Graborka 1871-1911 0
39/11/0/-/21 Po seleniju Lojki i 0ttonov gminy Grabovka 1865-1914 0
39/11/0/-/22 Po seleniju Stradom gminy Grabovka 1864-1913 0
39/11/0/-/23 Po seleniju Šarlejka gminy Graborka 1865-1912 0
39/11/0/-/24 Po seleniju Verzchoviska gminy Grabovka 1875-1913 0
39/11/0/-/25 Po seleniju Vel’kij Bur gminy Grabovka 1867-1911 0
39/11/0/-/26 Po seleniju Vyčerpy Dol’ne i Anelov gminy Grabovka 1867-1912 0
39/11/0/-/27 Po seleniju Vydra gminy Grabovka 1869-1908 0
39/11/0/-/28 [Wieś Błeszno gminy Huta-Stara] 1868-1913 0
39/11/0/-/29 Po seleniju Brzeziny gminy Huta-Stara 1877-1907 0
39/11/0/-/30 Po seleniju Brzeziny Vel’kie gminy Huta-Stara 1865-1914 0
39/11/0/-/31 Po seleniju Bur Kazimirov gminy Huta Staraja 1870-1914 0
39/11/0/-/32 Po seleniju Huta Staraja i Sobučina gminy Huta Staraja 1865-1908 0
39/11/0/-/33 [Nowa Wieś gminy Huta Stara] 1867-1903 0
39/11/0/-/34 Po seleniju Ostatni Groš gminy Huta Staraja 1875-1913 0
39/11/0/-/35 Po granicnomu sporu [krest'jan] s[elenija] Slovik gm[iny] Guta-Staraja Petra Ocepy s Andreem Matusjakom [us. ?] 1913 0
39/11/0/-/36 Po seleniju Vrzosova gminy Huta Staraja 1864-1910 0
39/11/0/-/37 Po seleniju Dembovec gminy Kameniea Pol’skaja 1868-1901 0
39/11/0/-/38 Po seleniju Kamenica Pol'skaja gminy Kamenica Pol'skaja 1866-1899 0
39/11/0/-/38a Po seleniju Osiny gminy Kamenica Pol'skaja 1866-1900 0
39/11/0/-/39 Po seleniju Vanata gminy Kamenica Pol'skaja 1869-1908 0
39/11/0/-/40 Po seleniju Zavada gminy Kamenica Pol'skaja 1865-1896 0
39/11/0/-/41 Po seleniju Zavisna gminy Kamenica Pol’ska;ja 1867-1907 0
39/11/0/-/42 [Wieś Biała Dolna gminy Kamyk] 1867-1907 0
39/11/0/-/43 [Wieś Biała Górna gminy Kamyk] 1865-1914 0
39/11/0/-/44 [Wieś Grodzisko gminy Kamyk] 1873-1904 0
39/11/0/-/45 [Wieś Grodzisko gminy Kamyk] 1899-1913 0
39/11/0/-/46 Po seleniju Kamyk gminy Kamyk 1866-1899 0
39/11/0/-/47 Po seleniju Kamyk gminy Kamyk 1874-1910 0
39/11/0/-/48 Po seleniju Kuznica Kedrzinskaja gminy Kamyk 1867-1912 0
39/11/0/-/49 Po seleniju Libidza gminy Kamyk 1868-1913 0
39/11/0/-/50 [Wieś Libidza, gminy Kamyk] 1871-1900 0
39/11/0/-/51 Po seleniju Nowa Wieś gminy Kamyk 1869-1913 0
39/11/0/-/52 [Wieś Papiernia—Kapiec gminy Kamyk] 1869-1888 0
39/11/0/-/53 [Wieś Pierzchno gminy Kamyk] 1867-1911 0
39/11/0/-/54 [Wieś Zagórze gminy Kamyk] 1866-1914 0
39/11/0/-/55 Po seleniju Zakrzev gminy Kamyk 1873-1912 0
39/11/0/-/56 [Wieś Pankowice gminy Kuźniczka] 1869-1907 0
39/11/0/-/57 Po seleniju Drostki gminy Kuznička 1868-1877 0
39/11/0/-/58 Po seleniju Kukov gminy Kuznička 1867-1914 0
39/11/0/-/59 Po seleniju Kuznička gminy Kuznička 1865-1914 0
39/11/0/-/60 Po seleniju Podlenže gminy Kuznička 1870-1908 0
39/11/0/-/61 Po seleniju Stańki gminy Kuznička 1872-1897 0
39/11/0/-/62 Po seleniju Zajončki gminy Kuznička 1867-1914 0
39/11/0/-/63 Po seleniju Brzoska gminy Lipe 1879-1914 0
39/11/0/-/64 Po seleniju Dankov gminy Lipe 1869-1911 0
39/11/0/-/65 Po seleniju Lindov gminy Lipe 1868-1913 0
39/11/0/-/66 Po seleniju Lipe gminy Lipe 1867-1912 0
39/11/0/-/67 Po seleniju Natalin gminy Lipe 1867-1902 0
39/11/0/-/68 Po seleniju Parzimechy gminy Lipe 1867-1910 0
39/11/0/-/68a Po seleniju Parzimechy gminy Lipe 1877-1894 0
39/11/0/-/69 Po selenijn Rembelice Šlachecke gminy Lipe 1868-1912 0
39/11/0/-/70 Po seleniju Rozalin gminy Lipe 1868-1903 0
39/11/0/-/71 Po seleniju Šiškov gminy Lipe 1877-1907 0
39/11/0/-/72 Po seleniju Zdroevske gminy Lipe 1865-1911 0
39/11/0/-/73 Po seleniju Borove gminy Medzno 1867-1914 0
39/11/0/-/74 Po seleniju Medzno gminy Medzno 1867-1898 0
39/11/0/-/74a Po seleniju Medzno gminy Medzno 1870-1912 0
39/11/0/-/75 Pp seleniju Ostrovy gminy Medzno 1865-1909 0
39/11/0/-/76 [Wieś Cykarzew gminy Mykanów] 1872-1914 0
39/11/0/-/77 [Wieś Kocin gminy Mykanów] 1866-1914 0
39/11/0/-/78 Po seleniju Przedkocin gminy Mykanov 1876-1905 0
39/11/0/-/79 Po seleniju Radostkov gminy Mykanov 1867-1912 0
39/11/0/-/80 Po seleniju Rybna gminy Mykanov 1865-1913 0
39/11/0/-/81 [Wieś Biskupice gminy Olsztyn] 1870-1909 0
39/11/0/-/82 [Wieś Czatakowa gminy Olsztyn] 1864-1907 0
39/11/0/-/83 [Wieś Kusięta gminy Olsztyn] 1911-1913 0
39/11/0/-/84 Po seleniju Pabianice gminy Ol'štyn 1864-1912 0
39/11/0/-/85 Po seleniju Przymilovice gminy Ol'štyn 1877-1912 0
39/11/0/-/86 Po seleniju Sulišovice gminy Ol'štyn 1864-1913 0
39/11/0/-/87 [Wieś Turów gminy Olsztyn] 1864-1911 0
39/11/0/-/88 [Wieś Zrębice gminy Olsztyn] 1872-1914 0
39/11/0/-/89 Po seleniju Doliska gminy Opatov 1865-1894 0
39/11/0/-/90 Po seleniju Gutka Valencovskaja gminy Opatov 1866-1897 0
39/11/0/-/91 [Wieś Iwanowice gminy Opatów] 1865-1910 0
39/11/0/-/92 [Wieś Opatów Gminy Opatów] 1865-1913 0
39/11/0/-/93 Po seleniju Rybna gminy Opatov 1885-1911 0
39/11/0/-/94 Po selenian Vel'kovecko gminy Opatov 1872-1911 0
39/11/0/-/95 Po seleniju Zverzynec gminy Opatov 1873-1912 0
39/11/0/-/96 Po seleniju Aleksandrow gminy Panki 1869-1914 0
39/11/0/-/97 Po seleniju Jaciska gminy Panki 1866-1914 0
1 2 3

Amount of archival material

208

208

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -