Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Noworadomskiego

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1864-1914
Komissar po Krest'ânskim Delam Novoradomskogo Uezda 1864 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy ukazu z 2.03.1864 r. "O sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach" na terenie Piotrkowskiej Komisji do Spraw Włościańskich utworzono 6, a potem 7 rewirów z komisarzami na czele, którzy stanowili najniższy szczebel administracji włościańskiej. Począwszy od 1867 r. utworzono 8 rewirów odpowiadających poszczególnym powiatom guberni piotrkowskiej. Z dniem 1.01.1882 r. zarządzanie powiatem brzezińskim przekazano komisarzowi powiatu łódzkiego, zaś komisarza brzezińskiego delegowano do powiatu noworadomskiego, który podzielono na dwa rewiry. W pierwszym znalazły się gminy: Wielgomłyny, Garnek, Gidle, Gosławice, Dmenin, Dobrenice, Dąbrowa, Żytno, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Masłowice, Maluszyn, Przerąb i Radomsko, a w drugim: Brudzice, Dworszowice Kościelne, Konary, Kruszyna, Radziechowice, Rząśnia, Pajęczno, Rzeki, Sulmierzyce, Zamoście. W 1905 r. zniesiono podział powiatu noworadomskiego na dwie odrębne części. Komisarz był zapraszany na posiedzenia Urzędu Gubernialnego, załatwiał część spraw związanych z uwłaszczeniem, a później ze społecznym i gospodarczym życiem wsi. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji i tam uległ likwidacji. I. Akta poszczególnych majątków i wsi, 1864-1914, sygn. 1-455 - spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie ich za pośrednictwem Banku Włościańskiego (załączniki tabele likwidacyjne i nadawcze); II. Akta ogólne: korespondencja w sprawie pomiarów gruntów i sprawozdania z przebiegu prac pomiarowych, 1865-1914, sygn. 456-474; fragmenty akt kas pożyczkowo-oszczędnościowych, 1909-1914, sygn. 475-477a; apelacje od decyzji sądów gminnych, 1868-1881, sygn. 478-480; korespondencja ogólna, 1872-1914, sygn. 481-484; akta personalno-finansowe (wyznaczanie komisarzy, kwatery dla urzędników, zaopatrzenie w opał), 1865-1914, sygn. 485-491; zarządzenia i okólniki do wiadomości Komisarza, 1865-1914, sygn. 492-498; ochrona lasów serwitutowych, 1876-1914, sygn. 499-505; zakup gruntów za pośrednictwem Banku Włościańskiego, 1889-1913, sygn. 506-508; usuwanie z gruntów włościańskich osób pochodzenia niewłościańskiego, głównie żydów, 1884-1914, sygn. 509-535; sprawy pojedyncze, 1865-1914, sygn. 536-570 - likwidacja szachownicy gruntów, rozdrabnianie gruntów włościańskich, rozdział pastwisk, tworzenie nowych gmin i osiedli, walka z cholerą, sprzedaż majoratów, biblioteki i szkoły na wsi, melioracja gruntów, udzielanie pożyczek chłopom z dóbr rządowych, pomoc rodzinom żołnierzy rannych i zabitych, wywłaszczenie gruntów pod budowę linii kolejowej, nadzór nad stanem posiadania i finansami filiału ewangelicko-augsburskiego w Dziepułci; III. Postanowienia Komisarza, 1865-1914, sygn. 571-638; IV. Pomoce kancelaryjne, 1865-1914, sygn. 639-741a. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/13/0/-/1 По посаду Бржезница 1869-1899 0
39/13/0/-/2 По посаду Бржезница 1868-1898 0
39/13/0/-/3 По посаду Бржезница 1900-1903 0
39/13/0/-/4 По посаду Бржезница 1904-1914 0
39/13/0/-/5 По данной на подуховное имение Бржезница 1866-1908 0
39/13/0/-/6 По данной на сел. Бржезница - подуховная 1910-1913 0
39/13/0/-/7 По имению Воля-Яйковская 1865-1913 0
39/13/0/-/8 По селению Воля-Яйковская 1890-1912 0
39/13/0/-/9 По имению Вулька Прусицкая 1865-1894 0
39/13/0/-/10 По имению Вулька Прусицкая 1893-1913 0
39/13/0/-/11 По имению Вулька Прусицкая 1900-1913 0
39/13/0/-/12 По имению Вулька Прусицкая 1903-1914 0
39/13/0/-/12a Производство по измерению и отграничению земель крестьян селения Сточки гмины Брезница Новорадомского уезда 1911-1912 0
39/13/0/-/13 По данной на селение Добршовице 1868-1898 0
39/13/0/-/14 По имению Дубидзе 1864-1912 0
39/13/0/-/15 По имению Дубидзе 1876-1896 0
39/13/0/-/16 По имению Дубидзе 1896-1904 0
39/13/0/-/17 По данной на селение Дубидзе 1868-1904 0
39/13/0/-/18 По имению Прусицко 1865-1874 0
39/13/0/-/19 По имению Прусицко 1908-1913 0
39/13/0/-/20 По данной на селение Стара-Бржезница 1866-1902 0
39/13/0/-/21 По данной на селение Стара-Бржезница 1909-1913 0
39/13/0/-/22 По имению Яйки 1864-1907 0
39/13/0/-/23 По им. Яйки 1882-1899 0
39/13/0/-/24 По имению Яйки 1900-1903 0
39/13/0/-/25 По имению Яйки 1908-1913 0
39/13/0/-/26 По имению Белики 1864-1913 0
39/13/0/-/27 Wieś Biliki 1873-1898 0
39/13/0/-/28 По имению Белики 1900-1901 0
39/13/0/-/29 По имению Блякова-Воля лит. А и Б 1864-1908 0
39/13/0/-/30 По имению Блякова-Воля 1877-1897 0
39/13/0/-/31 По имению Блякова-Воля 1906-1913 0
39/13/0/-/32 По имению Брудзице 1864-1880 0
39/13/0/-/33 По имению Брудзице 1864-1883 0
39/13/0/-/34 По имению Брудзице 1884-1908 0
39/13/0/-/35 По имению Брудзице 1909-1912 0
39/13/0/-/36 По имению Брудзице 1909-1914 0
39/13/0/-/37 По имению Вевюров 1864-1913 0
39/13/0/-/38 По казенному селению Крживнице 1877-1903 0
39/13/0/-/39 По имению Льгота-Велька 1864-1907 0
39/13/0/-/40 По имению Льгота-Велька 1908-1914 0
39/13/0/-/41 По данной на селение Льгота-Велька 1869-1907 0
39/13/0/-/42 По имению Льгота-Велька 1900-1907 0
39/13/0/-/43 По данной на сел. Льгота-Велька 1911 0
39/13/0/-/44 Производство по землеустройству крестьян селения Хоженице 1906-1913 0
39/13/0/-/45 По имению Хоженице 1867-1914 0
39/13/0/-/46 По имению Рудка 1864-1891 0
39/13/0/-/47 По имению Рудка 1891-1913 0
39/13/0/-/48 По имению Рудка 1883-1900 0
39/13/0/-/49 По имению Рудка 1900-1914 0
39/13/0/-/50 По имению Рудка 1904-1912 0
39/13/0/-/51 По имению Воля Рожкова 1865-1912 0
39/13/0/-/52 По имению Воля Рожкова 1865-1899 0
39/13/0/-/53 По имению Воля Рожкова 1901-1904 0
39/13/0/-/54 По имению Воля Рожкова 1904-1908 0
39/13/0/-/55 По имению Одровонж 1865-1913 0
39/13/0/-/56 По имению Одровонж 1900-1901 0
39/13/0/-/57 По имению Одровонж 1904-1912 0
39/13/0/-/58 По имению Недоспелин 1865-1900 0
39/13/0/-/59 По имению Недоспелин 1865-1909 0
39/13/0/-/60 По имению Недоспелин 1901-1909 0
39/13/0/-/61 По данной на селение Недоспелин 1867-1909 0
39/13/0/-/62 По имению Мысливчев 1864-1908 0
39/13/0/-/63 По имению Мысливчев 1864-1908 0
39/13/0/-/64 По имению Мысливчев 1901-1913 0
39/13/0/-/65 По имению Мысливчев 1906-1913 0
39/13/0/-/66 По имению Залесье 1865-1908 0
39/13/0/-/67 По имению Залесье 1908 0
39/13/0/-/68 По имению Вельгомлыны 1864-1911 0
39/13/0/-/69 По имению Вельгомлыны 1870-1900 0
39/13/0/-/70 По имению Вельгомлыны 1911-1914 0
39/13/0/-/71 По имению Вельгомлыны 1902-1913 0
39/13/0/-/72 По данной на сел. Вельгомлыны 1865-1907 0
39/13/0/-/73 По имению Загуже 1865-1888 0
39/13/0/-/74 По имению Загуже 1870-1897 0
39/13/0/-/75 По имению Загуже 1885-1913 0
39/13/0/-/76 По имению Загуже 1897-1902 0
39/13/0/-/77 По имению Загуже 1904-1913 0
39/13/0/-/78 По имению Гарнек 1864-1881 0
39/13/0/-/79 По имению Гарнек 1877-1893 0
39/13/0/-/80 По имению Гарнек 1893-1914 0
39/13/0/-/81 По имению Гарнек 1901-1902 0
39/13/0/-/82 По имению Гарнек 1904-1913 0
39/13/0/-/83 По имению Котфин 1865-1904 0
39/13/0/-/84 По имению Котфин 1886-1896 0
39/13/0/-/85 По имению Котфин 1903-1904 0
39/13/0/-/86 По имению Влынице 1864-1888 0
39/13/0/-/87 По имению Влынице 1865-1899 0
39/13/0/-/88 По имению Влынице 1888-1913 0
39/13/0/-/89 По имению Влынице 1903-1912 0
39/13/0/-/90 По имению Влынице 1902-1904 0
39/13/0/-/91 По имению Влынице 1913-1914 0
39/13/0/-/92 По имению Плавно 1864-1907 0
39/13/0/-/93 По имению Плавно 1906-1911 0
39/13/0/-/94 По данной на подуховное имение Плавно 1866-1903 0
39/13/0/-/95 По посаду Плавно 1865-1910 0
39/13/0/-/96 По посаду Плавно 1911-1914 0
39/13/0/-/97 По данной на селение Стржалков 1865-1912 0
39/13/0/-/98 По данной на селение Войновице 1866-1911 0
39/13/0/-/99 По данной на селение Гурка 1865-1905 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

756

756

0

19.00

19.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -