^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ceny detaliczne artykułów powszechnego użytku

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24251
- brak danych -
1927

1927 - 1927
polski
W sklepach spożywczych w Łodzi za III kwartał
- brak danych - 315/1
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -