^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organisations im Getto. [Sprawozdania z działalności resortów i wydziałów administracji gettowej; produkcja, ruch ludności, sprawy policyjne]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 29184
- brak danych -
1941-1942

1941 - 1942
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 110
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
14 15 16 17

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -