^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Wynagrodzenie za pracę w Getcie]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 29193
- brak danych -
1942-1942

1942 - 1942
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 2177
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie L-21276
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -