^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Protokóły z posiedzeń Decernatu Budownictwa]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 31888
- brak danych -
1940-1943

1940 - 1943
niemiecki
W zał.Gazeta "Litzmannstädter Zeitung" z 10.01.1941 r.ze zdjęciami i życiorysami radnych m.Łodzi.
600-00-274/41 1/2 - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -