^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Protokóły z posiedzeń służbowych Decernatu Budownictwa]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 31889
- brak danych -
1941-1943

1941 - 1943
niemiecki
- brak danych -
600-43 10/53 - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -