^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Organizacja Zarządu Budownictwa- schematy organizacyjne, okólniki, wykazy etatów i projekty reorganizacji]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 31894
- brak danych -
1940-1942

1940 - 1942
niemiecki
W tym:obsada personalna stanowisk.
600-00 15/67 - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -