Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Główny Komitet Obywatelski m. Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1914-1915 [1916-1920, 1922]
- brak danych - 1914 - 1915
1916 - 1920
1922 - 1922
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Główny Komitet Obywatelski m. Łodzi powstał w początkach sierpnia 1914 r., po ewakuacji władz rosyjskich. Tworzyli go przedstawiciele przemysłowców oraz inteligencji ściśle związanej z przemysłem. Zastępował on administrację miejską do czasu wkroczenia do Łodzi wojsk niemieckich. Zajmował się przede wszystkim zaprowiantowaniem miasta, robotami publicznymi, szkolnictwem, bezpieczeństwem publicznym, finansami miejskimi oraz niesieniem pomocy biednym. Działalność GKO formalnie ustała 30.06.1915 r. Od 1 lipca tego roku funkcjonował już Magistrat mianowany przez niemieckie władze okupacyjne. W ramach GKO funkcjonowały między innymi: Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym, Komitet Tanich i Bezpłatnych Kuchen, Komitet Rozdziału Chleba i Mąki, Centralny Komitet Milicji Obywatelskiej oraz liczne sekcje.[Mirosław Cygański] Protokoły posiedzeń, bilans zamknięcia, korespondencja z władzami niemieckimi, sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji, korespondencja z Komitetami. Główny Sekretariat: powołanie, kompetencje, kontakty z władzami niemieckimi dotyczące obowiązków GKO, korespondencja z komitetami obywatelskimi innych miast. Komitet Kontroli: protokoły posiedzeń, korespondencja z GKO, rozliczenia bonów i walut. Sekcja Zaprowiantowania Miasta: jednodniowe spisy żywności, prośby w sprawie przydziału artykułów podstawowej potrzeby, zezwolenia na przywóz żywności. Komitet Tanich i Bezpłatnych Kuchen: sprawozdania z działalności, korespondencja z innymi komitetami. Sekcja Rolna, protokoły posiedzeń, korespondencja. Komitet Opałowy: korespondencja z GKO i innymi komitetami w sprawach przydziału opału, podania o przydział węgla i nafty, listy płacy, sprawozdania z wyrębu podłódzkich lasów. Komitet Robót Publicznych: protokoły posiedzeń i korespondencja, listy płacy. Sekcja Kanalizacyjna: protokoły posiedzeń, korespondencja, listy płacy. Sekcja Brukarska: protokoły posiedzeń, listy płacy robotników. Sekcja Plantacyjno-Ogrodnicza: protokoły posiedzeń, korespondencja, uprawa ziemniaków na terenie miasta, listy płacy. Sekcja Budowlana: korespondencja między innymi dotycząca cmentarzy, listy płacy robotników budowlanych. Sekcja Asenizacyjna: protokoły posiedzeń, korespondencja, oferty na czyszczenie obiektów miejskich. Sekcja Szkolna: protokoły posiedzeń, korespondencja, lustracje szkół prywatnych, miejskich, wyznaniowych, fabrycznych oraz kursów dla analfabetów. Sekcja Sanitarno-Szpitalna: rachunki, korespondencja w sprawie budowy nowego szpitala zakaźnego, koszty leczenia w szpitalach, wykazy chorych. Sekcja Szacunkowa: korespondencja, sprawozdanie z działalności. Centralny Komitet Milicji Obywatelskiej: regulaminy, przepisy, raporty o stanie bezpieczeństwa, rozliczenia otrzymanych funduszy, akta spraw karnych, akta spraw Komisji Rozpoznawczo-Pojednawczej, utrzymanie więzienia przy ul Milsza, zestawienia więźniów, raporty naczelnika, dowody kasowe, korespondencja w sprawie prostytucji. Biuro Pośrednictwa Pracy: powołanie Biura, zatargi robotników z fabrykantami, rachunki. Komitet Obywatelski Pomocy Biednym: spisy ubogich, wykazy wydanych wsparć, dowody kasowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/233/0/1/34 Gazownia, elektrownia, tramwaje miejskie i podjazdowe. Rzeźnia 1914-1915 106
39/233/0/1/35 Główny Sekretariat Komitetów Obywatelskich 1915 286
39/233/0/1/36 Korespondencja Głównego Sekretariatu Komitetów Obywatelskich ze wszystkimi komitetami i sekcjami 1915 36
39/233/0/1/37 Główny Sekretariat. Korespondencja komitetów obywatelskich. 1915 48
39/233/0/1/38 Korespondencja Głównego Komitetu Obywatelskiego z Komitetem Kontroli za 1915 rok 1915 406
39/233/0/1/39 Korespondencja w sprawie biletów wolnej jazdy 1915 21
39/233/0/1/40 Główny Komitet Obywatelski [Korespondencja z władzami niemieckimi dot. uregulowania należności za rekwizycje na rzecz wojska] 1915 26
39/233/0/1/41 Korespondencja Głównego Komitetu Obywatelskiego z władzami niemieckimi 1915 436
39/233/0/1/42 Korespondencja z władzami niemieckimi 1915 514
39/233/0/1/43 [Korespondencja] z władzami niemieckimi 1915 245
39/233/0/1/44 Zawiadomienia Komendatury Kolejowej Niemieckiej 1915 22
39/233/0/1/45 Korespondencja z różnymi 1914-1915 63
39/233/0/1/46 Akten betreffend: Schlussrechnung des Hauptbürgerkomitees 1915 [1916] 110
39/233/0/1/47 Akten des Hauptbürgerkomitees. Verzeichnis des vom Hauptbürgerkomitee dem Magistrat abgelieferten Akten stücke 1915 [1916] 96
39/233/0/1/48 Korespondencja z komitetami obywatelskimi innych miast 1915 12
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

295

295

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -