^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis okólników wydanych przez PSŻ]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1548
- brak danych -
1939-1943

1939 - 1943
polski
treść, data, język
- brak danych - Rum. 1334
luzy rękopis
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
18 19 20 21

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -