^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Wykazy punktów rozdzielczych i zarejestrowanych konsumentów z podaniem adresu i ilości przydziałów]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1551
- brak danych -
b.d.
data not found niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 1337
luzy maszynopis
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -