^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Zestawienia produkcyjne oraz listy wypłat i rozliczenia buchalteryjne różnych wydziałów]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 2357
- brak danych -
1940-1944

1940 - 1944
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
329 330 331 332 333
...
659 660 661 662

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -