Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Żandarmerii Guberni Łomżyńskiej

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1881-1916
Lomžinskoe Gubernskoe Žandarmskoe Upravlenîe 1881 - 1916
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W 1866r. została wydana nowa ustawa o żandarmerii Królestwa Polskiego. Na terenie 10 guberni utworzono zarządy gubernialne, w powiatach utworzono zarządy powiatowe żandarmerii. Na terenie guberni łomżyńskiej, obok zarządu gubernialnego żandarmerii, utworzono 4 zarządy powiatowe: łomżyński i wysoko – mazowiecki, szczuczyński i kolneński, ostrołęcki i ostrowski. W 1895r. przeprowadzono całkowitą reorganizację Okręgu. W guberni łomżyńskiej zamiast czterech powstały dwa zarządy powiatowe żandarmerii: łomżyński, wysoko – mazowiecki, szczuczyński i kolneński oraz ostrołęcki, ostrowski i makowski. Zarząd zajmował się ochroną i bezpieczeństwem porządku publicznego, zwalczaniem działalności antypaństwowej i prowadzeniem śledztw. W 1913r. powiększono jeden z powiatów guberni łomżyńskiej o powiat węgrowski. Działalność zarządu została wstrzymana przez I wojnę światową. Ewakuowano go w głąb Rosji Przeglądy sytuacji politycznej powiatów 1880, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, sygn. 1-6.
Sprawy kancelaryjne, korespondencja 1915-1916, sygn. 7-13. Zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, zbiórka na rzecz ofiar wojny, dokumentacja finansowa, wybrakowanie akt posterunku w Węgrowie
Mikrofilmy c.3576-c.3587

Amount of archival material

13

13

0

0.12

0.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -