Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Stelmachowo

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1845-1869
- brak danych - 1845 - 1869
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2
- brak danych - Zespół składa się z akt dotyczących sprawy udzielania zapomóg mieszkańcom gminy podczas nieurodzajów w latach czterdziestych oraz z obszernej korespondencji wójta z władzami i materiałów okólnych organów administracji cywilnej i wojskowo-policyjnej z okresu powstania styczniowego. Poszyt zatytułowany Akta tyczace się nieporządków zawiera szczegółowe informacje o przebiegu powstania w gminie Stelmachowo, a także-w mniejszym zakresie -na obszarze powiatu łomżyńskiego. Znajdują się tam m.in. wykazy uczestników powstania, listy gończe i listy osób zabitych, 1845-1869; sygn. 1-2 mikrofilmy: C.3783-C.3784

Amount of archival material

2

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -