Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - [1843-1869] 1870-1917
Suvalkskîj Gubernskîj Sovět Obščestvennogo Prizrenîja 1843 - 1869
1870 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 246
Rada Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej powstała w 1870r. z chwilą likwidacji Rady Głównej Opiekuńczej – centralnego organu opieki społecznej Ks. Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz rad poszczególnych zakładów. Rada podporządkowana była MSW. W jej skład wchodzili: gubernator, pełniący funkcję prezesa, wicegubernator, zarządzający izbą skarbową, naczelnik dyrekcji naukowej, zarządzający izbą kontrolną, członkowie od 4-6 wybrani spośród obywateli, kuratorzy szpitali mieszczących się na terenie siedziby gub. Do kompetencji rady gub. należało sprawowanie kontroli nad realizacją ustawodawstwa rosyjskiego w zakresie administracji zakładów opieki społecznej. Gubernialna Rada Opieki Społecznej została w 1915r. ewakuowana w głąb Rosji, siedzibą jej stał się Riazań. Zarządzenia władz nadrzędnych 1871-1914, sygn. 1-5. W roku 1973 doinwentaryzowano dopływy do zespołu.
Organizacja lecznictwa i opieki społecznej na terenie guberni. 1888-1913, sygn. 6-8.
Organizacja i działalność towarzystw dobroczynnych na terenie guberni 1884-1914, sygn. 9-10, 165.
Protokoły posiedzeń Rady Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej. 1907-1915, sygn. 11-15, 166-170.
Polityka personalna, akta osobowe. 1873-1917, 16-30, 171-174.
Sprawy organizacyjno-finansowe i inne placówek podległych. 1890-1917, sygn. 31-39, 175-177.
Sprawozdania z działalności Rady i placówek podległych – finansowe i rzeczowe 1890-1916, sygn. 40-48, 178-180.
Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Augustowa 1868-1913, sygn. 49-54.
Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Kalwarii 1893-1913, sygn. 55-56.
Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Mariampola 1880-1915, sygn. 57-58, 181-184.
Placówki szpitalne na terenie Sejn 1894-1914, sygn. 59-60, 185.
Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Suwałk 1868-1915, sygn. 61-116, 186-225.
Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie miasta Władysławowa i powiatu władysławskiego. 1895-1914, sygn. 117-120.
Legaty osób prywatnych na cele dobroczynne 1897-1915, sygn. 121-132.
Protokoły rewizji kasowych 1911-1914, sygn. 133-134.
Dokumentacja finansowa 1887-1917, sygn. 135-161, 226-237.
Varia 1879-1917, sygn. 162-164, 238-246.
mikrofilmy: c.5290-c.5535
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Zarządzenia władz nadrzędnych 5 1871-1914 495
2 Organizacja lecznictwa i opieki społecznej na terenie guberni-ogólne 3 1888-1913 655
3 Organizacja i działalność towarzystw dobroczynnych 2 1884-1914 432
4 Protokoły posiedzeń Rady Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej 5 1907-1913 1442
5 Polityka personalna, akta osobowe 15 1873-1917 1263
6 Sprawy organizacyjno-finansowe i inne placówek podległych 9 1890-1914 1707
7 Sprawozdania z działalności Rady i placówek podległych - finansowe i rzeczowe 9 1890-1914 2438
8 Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie miasta Augustowa 6 1868-1913 610
9 Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie miasta Kalwarii 2 1893-1913 159
10 Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Mariampola 2 1880-1911 97
11 Placówki szpitalne na terenie Sejn 2 1894-1914 209
12 Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Suwałk 0 0
12.1 Szpital Św. Piotra i Pawła w Suwałkach 24 1843-1915 7169
12.2 Szpital Żydowski w Suwałkach 14 1870-1912 3445
12.3 Dom Dziecka w Suwałkach 12 1888-1915 761
12.4 Dom Starców w Suwałkach 6 1907-1913 570
13 Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie miasta Władysławów pow. Władysławowskiego 4 1895-1914 219
14 Legaty osób prywatnych na cele dobroczynne 12 1897-1915 1003
15 Protokoły rewizji kas 2 1911-1914 133
16 Dokumentacja finansowa 27 1887-1915 3246
17 Varia 3 1879-1898 118
18 Dopływy 0 0
18.1 Organizacja i działalność Towarzystw Dobroczynnych 1 1914-1914 13
18.2 Protokoły posiedzeń Rady Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej 5 1913-1915 785
18.3 Polityka personalna. Akta osobowe 4 1915-1916 163
18.4 Sprawy organizacyjno-finansowe i inne placówek podległych 3 1908-1917 600
18.5 Sprawozdania z działalności Rady i placówek podległych-finansowe i rzeczowe 3 1913-1916 953
18.6 Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Mariampola 4 1912-1915 152
18.7 Placówki szpitalne na terenie Sejn 1 1913-1913 65
18.8 Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Suwałk 3 1912-1915 581
18.9 Szpital Św. Piotra i Pawła w Suwałkach 20 1872-1915 5136
18.10 Szpital Żydowski w Suwałkach 12 1912-1915 2313
18.11 Dom Dziecka w Suwałkach 3 1913-1914 154
18.12 Dom Starców w Suwałkach 2 1913-1914 100
18.13 Dokumentacja finansowa 12 1908-1917 627
18.14 Varia 9 1887-1917 819
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/26/0/1/1 [Zarządzenia władz nadrzędnych] 1871-1871 157
4/26/0/1/2 [Zarządzenia władz nadrzędnych, sprawozdania miesięczne szpitala Św. Symeona w Sejnach i in.] 1889-1890 88
4/26/0/1/3 [Okólniki i zarządzenia władz centralnych] 1896-1896 97
4/26/0/1/4 [Okólniki i zarządzenia władz centarlnych] 1899-1899 35
4/26/0/1/5 [Zarządzenia władz centarlnych i gubernialnych] 1910-1914 118
4/26/0/2/6 [Zmiany w przepisach leczniczych, dostosowanie lecznictwa na terenie guberni suwalskiej do nowych wymogów] 1888-1899 328
4/26/0/2/7 [Organizacja pomocy medycznej dla ludności wiejskiej guberni suwalskiej] 1897-1902 318
4/26/0/2/8 [Wytyczne władz centralnych w sprawie zorganizowania opieki nad dziećmi opuszczonymi] 1913-1913 9
4/26/0/3/9 Organizacja i działalność Suwalskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności 1884-1901 393
4/26/0/3/10 [Materiały dotyczące działalności Kibartskiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kibartach, pow. Wołkowyski] 1913-1914 39
4/26/0/4/11 Žurnaly zasedanij Suvalskogo Gubernskogo Soveta Obscestvennogo Prizrenija 1907-1907 306
4/26/0/4/12 Żurnal[y] zasedanij Suvalskogo Gubernskogo Soveta Obscestvennogo Prizrenija 1909-1909 296
4/26/0/4/13 [Protokoły posiedzeń Rady Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej] 1909-1910 189
4/26/0/4/14 Żurnaly zasedanij Suvalskogo Gubernskogo Soveta Obscestvennogo Prizrenija 1910-1910 356
4/26/0/4/15 Żurnaly zasedanij Suvalskogo Gubernskogo Soveta Obscestvennogo Prizrenija 1913-1913 295
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

246

246

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -