Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1835-1911
- brak danych - 1835 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego hebrajski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 255
- brak danych - akta urodzeń (niekompletne) 1835-1911, akta małżeństw (niekompletne) 1835-1911, akta (niekompletne) zgonów 1835-1911, akta (niekompletne) rozwodów 1858-1911; sygn. 1-255. mikrofilmy: C111-C150; C.5540-5573, C.5862-5869, C.5925-5943

Amount of archival material

255

0

0

3.13

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -