Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Jerzego w Jurowlanach

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1843-1868
- brak danych - 1843 - 1868
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 6
Parafia prawosławna pod wezwaniem Św. Jerzego w Jurowlanach jest jedną z najstarszych na Podlasiu. Źródła historyczne informują, że cerkiew wsi istniała już przed 1578r. W 1870r. w miejscu starej drewnianej wybudowano nowa murowaną świątynię. Zachowane księgi metrykalne pochodzą z I połowy XIXw. Po I wojnie światowej Jurowlany otrzymały status parafii etatowej i objęły parafie: Szudziałowo, Samogród i Ostrów Północny. W chwili obecnej w skład parafii wchodzą wioski: Jurowlany, Harkawicze, Sukowicze i Pierożki.

Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie (część demograficzna: chrzty, śluby i zgony);
Stefan Dmitruk, Św. św. Borysa i Gleba w Jurowlanach.
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843-1868; sygn. 1-6 mikrofilmy: C.151-C.155, C.5607

Amount of archival material

6

0

0

0.20

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -