Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie i ziemskie podlaskie

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1640-1697
- brak danych - 1640 - 1697
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
spis roboczy Yes 1
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1
- brak danych - Księga sądowa grodzka brańska; sumariusz księgi sądowej ziemskiej drohickiej 1640-1697; sygn. 1-2 mikrofilmy: C.3588-C.3589

Amount of archival material

2

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -