Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Białostocka Obwodowa Komisja Budowlana

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1833-1843
Bělostokskaja Oblastnaja Stroitel'naja Komissîja 1833 - 1843
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 106
Zespół archiwalny utworzony został w 1963r. z akt przekazanych stronie polskiej - w ramach umowy rewindykacyjnej - przez ZSRR.
Białostocka Obwodowa Komisja Budowlana zajmowała się sprawami budowlanymi na terenie obwodu białostockiego; m.in. budową mostów, urządzeń miejskich, karczem, domów urzędowych i prywatnych oraz pracami remontowymi Pałacu Branickich, który adaptowany był na potrzeby Instytutu Panien Szlacheckich.
Księgi protokołów, 1833-1843, sygn. 1-21;
Akta spraw, 1833-1843, sygn. 22-106.
mikrofilmy nr. C1-C106

Amount of archival material

106

106

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -