Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta kościelne różnych wyznań

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1835-1940
- brak danych - 1835 - 1838
1843 - 1844
1865 - 1940
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 48
1.Archidiakonat Białostocki, archidiecezja mohylewska. Po przyłączeniu ziem tzw. Obwodu Białostockiego (powiaty: białostocki, bielski i sokólski) do Rosji utworzono w 1808r. Nową strukturę organizacyjną kościoła rzymsko-katolickiego na tym terenie, tzw. Archidiakonat Białostocki, podporządkowując go archidiecezji mohylewskiej. Zlikwidowano go w 1848r. A teren należący do b. archidiakonatu białostockiego włączono do diecezji wileńskiej, obejmującej terytoria guberni wileńskiej i grodzieńskiej.
2.Cerkiew Unicka w Kleszczelach pw. Św. Mikołaja. Okręg Białostocki z dawnej archidiecezji metropolitalnej w 1795r. Znalazł się w zaborze pruskim. W 1798r. Utworzono tam diecezję supraślską, którą w związku z kolejną zmianę przynależności państwowej tych ziem (wcieleniem do Rosji) zlikwidowano w 1809r. A tereny jej podległe włączono do diecezji brzeskiej. W 1828r. Zlikwidowana została diecezja brzeska i łucka, a ich terytoria wcielone do diecezji wileńskiej (litewskiej) ze stolicą w Żyrowicach oraz do diecezji połockiej. Unia w 1839r. Została połączona z prawosławiem.
3.Akta kościołów wyznania prawosławnego. Po unii brzeskiej (1596r.) na terenie dzisiejszej Białostocczyzny poza trzema klasztorami (Bielsk, Drohiczyn n/B i Zabłudów) nie funkcjonował kościół prawosławny. Wszystkie parafie, włącznie z Ławrą Supraską należały do kościoła unickiego. Trzy ww. klasztory prawosławne podlegały archimandrycie słuckiemu. Po wcieleniu ziem tzw. Obwodu białostockiego do Rosji wyznawcy kościoła prawosławnego z tego terenu zostali podporządkowani diecezji mińskiej. Po zniesieniu unii w 1839r. I podporządkowaniu jej prawosławiu, parafie weszły w skład diecezji litewsko-wileńskiej, wikariatu brzeskiego.
4.Parafia ewangelicko-augsburska w Białymstoku. Kościół ewangelicko-augsburski w województwach wschodnich rządził się przepisami rosyjskiej ustawy o wyznaniach obcych. Przepisy te niewiele różniły się od przepisów ustawy dla kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie, wydanej na mocy ukazu w 1849r. W Polsce niepodległej w 1922r. Zmieniono niektóre postanowienia powyższej ustawy, a w 1936r. Ostatecznie uregulowano sytuację prawno-organizacyjną kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pierwsze gminy ewangelicko-augsburskie zorganizowano w okolicach Białegostoku, Choroszczy, Supraślu, Wasilkowie, Michałowie, Knyszynie, podlegały one wówczas probostwu w Kownie. Po utworzeniu parafii białostockiej były one obsługiwane przez pastorów z Białegostoku. W 1939r. Parafii białostockiej podlegały filie w Supraślu, Ciechanowcu, Hajnówce, Łapach, Siemiatyczach, Knyszynie i Bielsku Podlaskim. Parafia białostocka podporządkowana była superintendenturze w Warszawie.
5.Parafia Ewangelicko-Reformowana Obrządku Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku. Misjonarze kościoła zajmowali się nawracaniem wyznawców religii mojżeszowej na chrystianizm obrządku anglikańskiego. W celu uzyskania osobowości prawnej podporządkowani byli bliskim doktrynalnie kalwinistom wileńskim. Parafia zwana potocznie Misją Barbikańską mieściła się w Białymstoku przy ulicy św. Rocha. W 1941r. została zlikwidowana, a misjonarze pochodzenia żydowskiego wymordowani przez Niemców.
1.Kwestionariusze osobowe duchowieństwa katolickiego z terenu archidiakonatu
białostockiego 1843-1844; sygn. 1-2
2.Kopie zarządzeń zwierzchnich władz kościelnych, zestawienie statystyczne urodzonych, zaślubionych i zmarłych na terenie parafii unickiej pw. św. Mikołaja w Kleszczelach 1835-1838; sygn. 3
3.Opis Soboru (budynków, ich wystroju, mienia ruchomego, zasobów bibliotecznych i aktowych) prawosławnego pw. św. Mikołaja w Białymstoku, kronika cerkiewna Cerkwi Prawosławnej w Sokółce pw. św. Aleksandra Newskiego. Sprawozdania cerkiewne; wiadomości o cerkwiach. Wykazy przystępujących do spowiedzi; 1855-1915, sygn. 4-36 ( w tym 8a)
4.Protokoły rady parafialnej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Białymstoku, wykaz alfabetyczny członków gminy w Choroszczy i Supraślu, dowody majątkowe tegoż kościoła 1865-1940; sygn. 37-46
5.Wykaz wiernych oraz dane o ochrzczonych Parafii Ewangelicko-Reformowanej Obrządku Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku 1936-1937; sygn.47
Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 1 - 43.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/372/0/1/1 [Kwestionariusze osobowe duchowieństwa rzymskokatolickiego w Archidiakonacie Białostockim] 1843-1843 195
4/372/0/1/2 Formuljarny spiski služaščich v rimsko-katoličeskom duchovenstve Belostokskogo Archidiakonata za 1844 god 1844-1844 196
4/372/0/2/3 [Kopie zarządzeń zwierzchnich władz kościelnych z lat 1835 i 1838. Zestawienie statystyczne urodzonych, zaslubionych i zmarłych w parafii unickiej św. Mikołaja w Kleszczelach w l. 1835-1838] 1835-1838 123
4/372/0/3.1/4 Glavnaja cerkownaja i rizničnaja opis Belostokskogo Svjato Nikolaevskogo Sobora v gor Belostoke, sostavlene v 1912 g 1912-1915 74
4/372/0/3.2/5 Klirovaja vêdmost΄ za 1907 god 1907-1907 10
4/372/0/3.2/6 Klirovaja vêdmost΄ Dojlidskoj Roždestvo Bogorodičnoj Cerkvi za 1908 god 1909-1909 9
4/372/0/3.2/7 Klirovaja vêdmost΄ Dojlidskoj Roždestvo Bogorodičnoj Cerkvi za 1910 god 1910-1910 9
4/372/0/3.2/8 Ispovednaja vêdmost΄ Dojlidskoj Roždestvo Bogorodičnoj Cerkvi za 1909 god 1909-1909 51
4/372/0/3.3/8a Varšavskoj Duchovnoj Konsistorii... Delo o tom čto novoroždennuju doč suprugov Senkevičej ne sleduet sčitat podležaščeju pravoslavnomu ispovedaniju, a Iatinskomu 1855-1855 0
4/372/0/3.4/9 [Wiadomości o cerkwiach dekanatu Kleszczelowskiego w: Dubinach, Czyżach, Kuraszewie, Starym Korninie, Szczytach, Dubiczach, Kleszczelach, Kośnej, Nowoberczowie, Wokach, Orli] 1900-1900 140
4/372/0/3.5/10 [Wykazy imienne parafian - dane o liczbie domów, wieku parafian, adnotacje o odbyciu spowiedzi] 1846-1846 54
4/372/0/3.5/11 Ispovědnaja vědmost Kleščel΄skoj Svjato Nikolaevskoj Pravoslavnoj Cerkvi za 1849 god 1849-1849 46
4/372/0/3.5/12 [Wykazy imienne parafian - dane o liczbie domów, wieku parafian, adnotacje o odbyciu spowiedzi] 1850-1850 45
4/372/0/3.5/13 Ispovědnaja rospis΄ Kleščel΄skoj Svjato Nikolaevskoj Pravoslavnoj Cerkvi za 1851 god 1851-1851 34
4/372/0/3.5/14 Ispovědnaja rospis΄ Kleščel΄skoj Svjato Nikolaevskoj Pravoslavnoj Cerkvi za 1852 god 1852-1852 38
1 2 3 4

Amount of archival material

48

48

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -