Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Brzegu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1564-1944
Evangelische Kirchengemeinde Brieg 1564 - 1944
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - księgi chrztów, księgi ślubów, księgi zgonów, spisy konfirmowanych zespół otrzymał kartę B zgodnie z pismem NDAP znak ZNA-0031-3/07 z dnia 29.01.2007

Amount of archival material

41

0

0

2.56

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -