Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Skrońsku

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1880, 1896, 1909-1918
Standesamt Skronskau 1874 - 1880
1896 - 1896
1909 - 1918
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - księgi wyłączone z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.)

Amount of archival material

31

0

0

0.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -