Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Jankowicach Wielkich

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1920
Standesamt Gross Jenkowitz 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 13 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/769/0/2.4/107 Heirats-Register (Haupt-Register) Standesamt Gross Jenkwitz Böhmischdorf 1910 No.1 bis 13 1910 0
45/769/0/2.4/110 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Grossjenkwitz 1911 No. 1 bis 9 1911 0
45/769/0/2.4/113 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Grossjenkwitz Böhmischdorf 1912 No. 1 bis 5 1912 0
45/769/0/2.4/116 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Grossjenkwitz (Böhmischdorf) 1913 No. 1 bis 13. 1913 0
45/769/0/2.4/119 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Gross Jenkwitz (Böhmischdorf) 1914 No 1 bis 7 1914 0
45/769/0/2.4/120 Sterbe-Register (Neben-Register) Standesamt Gross Jenkwitz (Böhmischdorf) 1914 No 1 bis 22 1914 0
45/769/0/2.4/122 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Grossjenkwitz 1915 No 1 bis 2 1915 0
45/769/0/2.4/123 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Grossjenkwitz 1916 No 1 bis 4 1916 0
45/769/0/2.4/124 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Grossjenkwitz 1917 No 1 1917 0
45/769/0/2.4/125 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Grossjenkwitz 1918 No 1 bis 3 1918 0
45/769/0/2.4/126 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Grossjenkwitz 1919 No 1 bis 15 1919 0
45/769/0/2.4/127 Heirats-Register (Neben-Register) Standesamt Gross-Jenkwitz 1920 No 1 bis 18 1920 0
45/769/0/2.5/68 Sterbe-Neben-Register des Standes Amtes Gross Jenkwitz pro IV-tes Quartal 1874 1874 22
45/769/0/2.5/69 Sterbe-Neben-Register des Standesamts Gr. [Gross] Jenkwitz pro 1875 1875 46
45/769/0/2.5/70 Sterbe-Neben-Register des Standesamts Gr. [Gross] Jenkwitz Jahrgang 1876 1876 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

133

0

0

0.84

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -