Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Łosiowie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1914
Standesamt Lossen 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego - brak danych -
spis roboczy Yes 123 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 6 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

156

0

0

1.71

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -