Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Mąkoszycach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1914
Standesamt Mangschütz 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego - brak danych -
spis roboczy Yes 117 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a.
- brak danych - - brak danych - 1 j.a.- 0,01 mb. 1878 - wyłączona z Sądu Obwodowego w Brzegu w 2003 r. (prot.posiedzenia K.M. nr 4/03 z dnia 25.08.2003 r.)

Amount of archival material

117

0

0

0.98

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -