Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Małujowicach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1909
Standesamt Mollwitz 1874 - 1909
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

95

0

0

1.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -