Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Żłobiźnie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1915
Standesamt Schüsselndorf 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 95 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 17 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

112

0

0

0.99

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -