Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1913
Standesamt Katscher 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - w zespole oprócz ksiąg USC, znajdują się akta zbiorowe urodzeń z lat 1875-1907, akta zbiorowe małżeństw z 1900 roku

Amount of archival material

125

0

0

1.57

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -